De Grote Aanroep: een universeel gebed in meer dan 50 talen

De Grote Aanroep is een wereldgebed
om het vredesvuur ook in jouw hart te laten ontbranden

Hart vuur van Shambala

Welk geloof je ook aanhangt en in welk land je ook woont, met elkaar zijn we in staat, door de krachten te bundelen, de gebeurtenissen in de wereld positief te beïnvloeden.
Wie de Grote Aanroep gaat gebruiken zal ingrijpende positieve veranderingen in zijn eigen levenshouding en levenswijze opmerken. Zoals een mens denkt, zo straalt ie immers! Wil jij ook meer gaan stralen voor jezelf én voor heling van Moeder Aarde? Gebruik dan deze Aanroep in je dagelijkse gebeden en concentreer je op de woorden door ze bewust uit te spreken.

Het is geen persoonlijke gebed voor alledaagse zaken.
Het geeft uiting aan hetgeen waar we allen als mens diep in ons hart naar verlangen: de behoefte aan licht en liefde, naar het begrijpen van de goddelijke wil en naar beëindiging van alle misstanden in deze wereld.
Dit gebed dringt via alle moeilijkheden, twijfels en vragen regelrecht door tot het denkvermogen en het hart van die Ene in wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben. Die Ene die bij ons zal blijven tot het einde van de tijd zelf en ‘totdat de laatste vermoeide pelgrim zijn weg naar huis gevonden heeft’.
De Grote Aanroep levert sinds jaar en dag al een grote bijdrage om  wereldaangelegenheden te veranderen, maar er blijft nog heel veel te doen voordat het vredesvuur werkelijk in ieder hart weer zal gaan branden.
Het is in meer dan 50 talen en dialecten is vertaald. Het is een instrument van innerlijke kracht, waardoor iedereen die het dagelijks uitspreekt – hardop of in gedachten – mee kan helpen om het Plan Gods op aarde te verwerkelijken. Wie dit gebed gebruikt zal daardoor de totale mensheid en Christus dienen. De Aanroep brengt namelijk bepaalde kern waarheden tot uitdrukking, die alle mensen diep in hun hart aanvaarden:

  • Dat er achter al het gebeuren een intelligentie staat, die wij de naam God geven.
  • Dat er een Goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.
  • Dat een grote individualiteit naar de Aarde kwam en deze Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen, dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het doel, de wil en het Plan van God. Vele religies kennen hem als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi of de Messias.
  • De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

                                                                logo Maitreya

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Stroomt er Licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde neerdaalt

Vanuit het punt van Liefde in het universele Hart van God
Stroomt er Liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richt het Doel de kleine wil der mensen
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen

Vanuit het centrum dat wij de mensheid noemen
Verwezenlijkt zich het plan van Liefde en Licht
en dat het de deur mag
verzegelen waar achter het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen


Achtergrondinformatie over de Grote Aanroep zoals die ooit werd onderwezen door onze broeders & zusters van Licht & Liefde:

Het is één van de grootste gebeden ter wereld en staat gelijk met alle andere uitdrukkingen van geestelijk verlangen en intentie. Het zal veel kritiek uitlokken, maar dat is verder van geen belang. Het goddelijke plan staat voorop.
Meester Djwal Khul verklaart: Enige tijd geleden gaf ik (de Tibetaan) in opdracht van de Christus de Grote Aanroep aan de wereld door. Deze Aanroep werd 1945 door de Christus zelf aan de wereld geschonken en is bestemd om van bijzonder groot nut te worden in het teweegbrengen van bepaalde gebeurtenissen. Deze zijn:

  1. Het uitstorten van liefde en licht door Shambhala – het centrum waar Gods Wil gekend wordt over de mensheid.
  2. Een aanroepende bede tot de Christus om weer in ons allen af te dalen. Deze wederkomst moet niet begrepen worden in de gewone betekenis, want Christus heeft de Aarde nooit verlaten.
  3. Het tot stand brengen van het goddelijke Plan op Aarde wat door de mensheid zelf met bereidheid moet worden uitgevoerd.

Het unieke in verband met de Grote Aanroep bestaat in het feit, dat die Aanroep in werkelijkheid een belangrijke driehoek methode is tot integratie. Het verbindt namelijk:
1             De wil van de Vader -of Shamballa
2             De liefde van de Geestelijke Hiërarchie
3             De dienst van de mensheid tot één grote Driehoek van Energieën.
Deze driehoek zal twee belangrijke resultaten opleveren:
1             Het ‘verzegelen van de deur waar het kwaad verblijft’
2             Het tot stand brengen van het plan van liefde en licht door de macht van God, die door deze Grote Aanroep over de Aarde wordt verspreid.
Het ‘kwaad’ waarnaar verwezen wordt heeft niets te maken met de kwade neigingen en zelfzuchtigheid van de mensheid, want deze moeten zij zelf oplossen. Maar deze kwade krachten zijn een probleem die door de leden van de Hiërarchie zelf ‘verzegeld’ dienen te worden.
Door de Grote Aanroep, gebeden en meditaties kunnen goddelijke energieën worden vrij gemaakt en in de mens tot werkzaamheid worden gebracht en kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld.
De uitwerking van elk gebed of van de Grote Aanroep kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer we in gedachten ons bewust verbinden met al diegenen, die ook de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Je kan vragen aan twee vrienden of vriendinnen, om samen iedere dag in gedachten aan elkaar, de Grote Aanroep te willen uitspreken. Dit kan je gescheiden van elkaar op iedere willekeurige plaats doen en hoeft absoluut niet gelijktijdig te gebeuren. Zo kan de kracht van vele individuen en van kleine groepen worden gebundeld door het gebruik van deze Grote Aanroep, waardoor er een “netwerk” van Licht en Liefde om de aardbol heen wordt gevormd.
Hoe ga je om met de Grote Aanroep

  • Denk iedere dag eerst enkele ogenblikken na over de betekenis van de Grote Aanroep. Tracht tot de diepere zin van de woorden door te dringen. Spreek dan geconcentreerd de Aanroep uit. Visualiseer in gedachte dat door Licht en Liefde een prachtige wereld ontstaat, en hoe deze energieën alle harten en het denken van alle mensen op de wereld doorstralen.
  • Indien men de krachtige uitwerking van een driehoekgroep wenst, vraag dan met twee vrienden een driehoek te vormen. Elke dag verbindt men zich eerst in gedachten met de twee mede driehoek werkers. Visualiseer dan dat de driehoek een deel van het wereldomspannende Licht en Liefde netwerk is. Spreek vervolgens de Grote Aanroep uit, bewust realiserend wat de betekenis ervan is.

logo Maitreya

In het Engelse Glastonbury is het Buddha Maitreya Soul Therapy Centre gevestigd. Een bezoek hieraan schijnt zeer bijzonder te zijn. Kijk alvast maar eens op de website: www.buddhamaitreya.org

glastonbury-front-door-200

Tot slot eindig ik met de betekenis van het Gouden Logo boven aan dit blog. Het is de Buddha Maitreya Shambhala Star & the Symbol of the Incarnated Christ & Shambhala
Ik heb meerder bronnen op internet gebruikt om dit blog te schrijven. Omdat de Grote Aanroep een universeel gebed is, mag het door niemand persoonlijk geclaimd worden.
Het is dus volledig vrij om deze tekst te delen met iedereen.
Maria van der Geest
www.sterrenpoort.com