Energetische HuisReinigingen doen wonderen!

Door mij een Energetische Drakinnen Kwan Yin HuisReiniging te laten uitvoeren, geleid vanuit de LeMUria Tempels, zal ik jouw huis en woonomgeving, zeer grondig en met heel veel Moederliefde, een LeMUriaanse Reiniging en Energie booster geven.

De Toonzetting zal op positieve wijze het leefklimaat van je woning en directe woonomgeving, op wonderlijke wijze veranderen.
Denk hier ook eens over na als er zich slepende ziektes of andere gezondheidsklachten voordoen, die maar niet over willen gaan!

Waar je ter wereld ook woont!
In Nederland, België, China, Nieuw-Zeeland, V.S. etc?
OVERAL KAN IK OP AFSTAND NU WEER MIJN LEMURIAANSE KWAN YIN DRAKEN TONEN LATEN WEERKLINKEN.

WACHT NOOIT TE LANG ALS JE VOELT DAT ER VAKER PLOTSELING ONRUST, ZIEK ZWAK OF MISSELIJKHEDEN IN JE GEZIN ONTSTAAN, IEMAND ZOMAAR HOOFDPIJN KRIJGT, NEERSLACHTIG WORDT TOT DEPRESSIEVE GEVOELENS AAN TOE etc!
Het kunnen ouderwetse binnendringers zijn die alleen in samenwerking met heel veel Draken Licht & Moeder Kwan Yin Liefde verdreven kunnen worden.

Er zijn twee mogelijkheden die ik aanbied

1) LeMUriaanse HealingsReiniging op afstand vanuit Oegstgeest.
Na opgave leg ik tijdens de eerste volgende Volle Maan sessie contact met het woonadres, waarvoor betaald is. Moeder Kwan Yin zal samen met haar Draken, geleid door de magische Tovernares Merlina, de Groene man & Vrouw en vele andere natuurwezentjes, jouw woonomgeving gaan doorlichten, waarna er een ‘ontruimingsplan’ wordt opgezet.
Na het opstarten ontvang ik dan meestal binnen een week de Boodschap hoeveel aardse tijd zij denken hiervoor nodig te hebben. Soms 1 maand tot soms zelfs wel een half jaar of langer.
Dit meld ik de aanvrager dan meteen.
Als het vervolgens helemaal is afgerond, ontvangt de opdrachtgever hiervan een mailbericht.

2) Op verzoek kom ik persoonlijk op Huisbezoek binnen een straal van 50 km. Ik zal daar enkele uren verblijven om alle vertrekken te doorlopen. Soms ook even in de tuin of schuur kijkend. Het is dus duidelijk dat ik dan ieders toestemming moet krijgen om hier vrijelijk rond te kunnen gaan. De Energetische HuisReiniging loopt soms nog enige tijd door, maar voor mij is het dan klaar.

Mijn vaste Tarief is € 111
+ € 0,33 per km retourkosten bij HuisReiniging aan huis binnen 50 km

 

Vraag aan via Maria@sterrenpoort.com en maak € 111 online over via mijn LeMUria Webshop of maak over op mijn bankrekening NL27 ABNA 0836 2524 97 ten name van M.J.A. van der Geest-Derksen, onder vermelding van Kwan Yin HuisReiniging op Afstand vanuit Oegstgeest – Nederland.
BIC ABNANL 2A

Het resultaat afhankelijk van de aanwezige problematiek kan zijn:
* Betere communicatie onderling
* Minder overlast van kosmische verstoring in de aarde
* Kinderen die minder bedplassen of angstig dromen
* Veel minder opkomende onrust ervaren of onverklaarbare angstgevoelens & stress in huis
* Betere werk en leer resultaten door een betere concentratie
* Betere nachtrust ETC!

Wat doe ik zoal?
* Ik verhoog de energie in jouw huis met sprongen.
* Ik ontstoor alle gaten en hoeken van het huis, waar enigszins maar verkeerde kosmische energieën ronddolen * Dit doe ik zonder gebruik te hoeven maken van allerhande foefjes of technische hulpmiddelen.
* Ik laat ronddolende aardewezentjes en naargeestige entiteiten omringd worden door mijn drakenvrienden en vriendinnen. Ze worden daarna vrolijk meegenomen naar het Licht.

Terug in de tijd, alles doorlopend tot aan de oorsprong van jouw woonplek, of het adres waarvoor je het verzoek hebt ingediend, zal de Reiniging plaats gaan vinden.  Dit gaat dus heel ver terug in de woongeschiedenis, verder terug dan waar de geschiedenisboekjes ons over kunnen vertellen.

Mijn Skull Merlina omringd door haar magische tovenaarskring@sterrenpoort.com

 

Voorbeeld: Een maand geleden was ik in een slaapkamer van een huis en daar liep zo maar een ‘sluis’ doorheen die twee dimensies met elkaar verbond. Hier doorkruisten overleden, nog altijd angstige dieren, dag en nacht het slaapvertrek!
Ik kan je verzekeren dat dit de nachtrust behoorlijk kan verstoren.

Wat vaak een negatieve energie in huis kan veroorzaken:
* Door vele generaties heen nog ronddolende overleden bewoners
* De energie van een zieke ex bewoner die nog aanwezig kan zijn

* Drugs gebruikers
* Mensen met ernstige depressies, paniekaanvallen
* Het in stilte waarnemen van hinderlijke ongepaste geluiden
* Personen die in deze regio van de woonplaats (soms door oorlog) op een nare wijze om het leven zijn gebracht

Dit zal mede voor onaangename energetische consequenties kunnen zorgen en mogelijk tot overlast kunnen lijden nu al of in de toekomst

Ter bescherming en om de Trillingsfrequentie te verhogen, neem ik een gewijde Kwan Yin kaars van de Sterrenpoort mee.
Na afloop mag men deze eventueel van mij kopem voor € 11.

 

KWAN YIN
LEMURIA MOEDERGEBED

Lieve goddelijke LeMUria Moeder Kwan Yin
Uw schoonheid roep ik aan
om in mijn onderbewustzijn plaats te nemen
Zodat ik me dagelijks door U, Goddelijke Moeder Kwan Yin
volledig omarmd, verwarmd en gesteund kan voelen
Waardoor ik in uw moederlijke aanschijn zal ervaren
hoe het is om volledig gelukkig te zijn

Machtige Moedergodin Kwan Yin
met duizend armen en ogen
Schenk mij uw vruchtbaarheid,
uw liefde, troost en barmhartigheid

Dat mijn hart, geest en daden in Liefde mogen
uitgroeien
tot een goddelijke Harmonieuze Eenheid
Zodat ik net als in de vervlogen Tijd van LeMUria
zal stralen als een Drie-Eenheid
van duizend gouden zonnen

Dit vraag ik voor het Kristal & MineralenRijk
Alle Dieren- en Plantenwezens
Alsook voor mijn voorouders en nageslacht
Voor  alle slachtoffer- en daderrollen die ik heb doorleefd

Dit vraag ik Goddelijke Moeder Kwan Yin
Vanuit Harmonie & Respect,
In Liefde & Eenheid verbonden met jouw
LeMUriaanse Drakinnen

Voor in eeuwigheid
AMEN

@Maria van der Geest
 

www.sterrenpoort.com