LeMUria Alien Skulls

Deze Kristal Webshop staat doorlopend afgestemd op het Licht van het Liefdesveld van Moeder LeMUria, de Hathors, Moeder Maria & Kwan Yin. Dit is ook wat deze skulls allemaal zó uniek maken, want zij zijn allen geïnitieerd en bevatten Blauwdrukken vanuit de MoederBron.
Door in mijn webshop ‘n Kristallijnen skull aan te blijven kijken kan er verbinding tot stand gebracht worden tussen jouw ziel, hart en een Alien skull, zodat invoelbaar wordt welke met jouw ziel een LeMUriaanse samenwerking wil opstarten door nu reeds een Licht Transmissie te laten plaatsvinden.

Alle 6 resultaten