09) Holy Healing Sprays & Crystal Essence Rollers

1) De authentieke LeMUria ULURU Bron Sprays zijn allen Holy sprays en werken in via je Aura om betere bescherming en uitlijning te geven met de verschillende Rasters van Moeder Aarde.
2) De authentieke Sterrenpoort LeMUria Crystal Healing Rollers, zijn allen Holy en ingestraald vanuit de wondere wereld van de verschillende Kristal Tempels downunder de Uluru Rock in Australië i.s.m. het Kristal Bewustzijn. Allen maken connectie met een bepaald Sterrenstelsel. Lees hiervoor elders op dit Blog.

Allen zullen Fysiek, Emotioneel, Mentaal en op Spirituele lagen actief aan de gang gaan, wat uiteindelijk je Trillingsfrequentie stap voor stap zal verhogen tot het niveau van de Uluru Rock Moeder Bron.
Wil je een keer een kijkje komen nemen in de Sterrenpoort en Kristalshop? Dat kan door het maken van een afspraak: Maria@sterrenpoort.com of te bellen naar 06 5726 7011