Dolfijnen

Deze Kristal Webshop staat doorlopend afgestemd op het Licht van het Liefdesveld van Moeder LeMUria, de Hathors, Moeder Maria & Kwan Yin. Dit is ook wat deze kristallen & skulls allemaal zó uniek maken, want zij zijn allen geïnitieerd en bevatten Blauwdrukken die nergens anders ter wereld te koop zijn.
Door in mijn webshop ‘n Kristallijnen skull aan te blijven kijken kan er verbinding tot stand gebracht worden tussen jouw ziel, hart en een Kwan Yin Drakenschedel, zodat invoelbaar wordt welke met jou een LeMUriaanse samenwerking wil opstarten OF nu al een Licht Transmissie laat plaatsvinden.

Alle 2 resultaten