LeMUriaanse Groeps Kwantum Healing op Afstand per kwartaal

33.00

 

 

2019:  21 mrt – 21 juni – 21 sept – 21 dec + 30 dec van 20-21 uur

Door te betalen meld jij je aan en ontvang je 3 maanden aansluitend ondersteuning op Afstand vanuit LeMUria via mijn Sterrenpoort. Ná betaling a.u.b. tevens een mail zenden met daarin je Naam EN Datum van deelname.
Maria@sterrenpoort.com

Beschrijving

Op 21 mrt – 21 juni – 21 sept – 21 dec + 30 dec van 20-21 uur

 
Op deze 5 data zal ik tijdens de grote seizoenswisselingen LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantum Healingen geven.

Men ontvangt telkens voor de € 33:

A) Krachtige Healing vanuit de Moeder Kwan Yin Piramide Tempels in LeMUria.

B) Zal 3 maanden lang onder mijn Hoede genomen worden, extra bescherming ondervinden en regelmatig downloads ontvangen t.b.v. haar/zijn Spirituele Groei.

C) Voor de GroepsHealing ontvangt iedere deelnemer een MP3 opname in de mailbox, die via de pc/laptop te downloaden en te beluisteren is tijdens de Groepshealing én ter ondersteuning zal doorwerken de komende 3 maanden. Deze dient als een spirituele Transformator en neemt mentale, emotionele en spirituele negativiteit (gif) weg en creëert ruimte in jou, zodat aangeboren spiritueel Licht zich dieper kan verankeren en omgezet kan worden tot manifeste activiteiten.

D) Na afloop van de Groepshealing stuur ik een klein verslagje van mijn ervaringen, ervaringen die bij iedereen heel anders kunnen zijn, doordat we vanuit verschillende dimensies worden benadert.

E) Tijdens de Kwan Yin Volle Drakenmanen zal je alsmaar geholpen door mijn Kristallen Schedel & HathorTeam en via mijn Sterrenpoort extra fijn besnaard en beter uitgelijnd worden.

Dit zou zo maar kunnen leiden eind 2019 tot een wonderlijke trans-gender transformatie (= transformatie binnen jouw geslachtslijn) en je lichaam herstellen van opgelopen schades door de vele levens heen!!!!

De Hathors zijn de vertegenwoordigers van het Moederlicht.
In mijn OerMoeder skull LeMUria is dit LeUriaanse MoederLicht herenigd en liggen al jouw Gouden herinneringen opgeslagen.

De hereniging van jouw MA’krachten vindt nu ten volle plaats, waarvan ik jou mee kan laten profiteren door mijn Kwantum Tonen & Lichtenergie Overdracht tijdens het geven van Medical LeMUria SoundHealingen.

Kort samengevat: Waar het voor Oud LeMurianen nog onmogelijk was de eigen Helende Bron Blauwdrukken zelf op te halen, ben ik als levende LeMuriaanse BronMoeder op Moeder Aarde in staat om deze wel voor jou NU vanuit de LeMUria BronHealing Tempels op te halen en aan jouw Hoger Zelf over te dragen.

Dit geldt ook voor de herstelcoderingen van huisdieren en planten die je ooit hebt gehad in welk leven dan ook. Ik heb reeds verschillende helende mutaties  mogen verrichten die terug gaan tot het ontstaan van ieders eicel!

www.sterrenpoort.com

Maria@sterrenpoort.com