LeMUria Krachtsymbolen van de Goddelijke Moeder incl MP3 37.56 min

22.00

Deze set is zowel auteursrechtelijk beschermd onder de naam Maria van der Geest alsook multidimensionaal beschermd, geïnitieerd én gecodeerd als ‘LeMUria & de Hathors inspireren & initiëren jou!

TOELICHTING & PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN VOOR JOU PERSOONLIJK GEÏNITIEERDE
LEMURIA HEALING KRACHTSYMBOLEN KAARTENSET

Deze Kaartenset bevat 9 LeMUria Healing Kracht Symbolen op ronde onderzetters + een alles centraliserend symbool op het doosje, welke alle Hemelse & Aardse krachten zullen kanaliseren om een volledig uitgelijnde Caduceus Regenboog Levensboom vol Zaden van Licht te gaan BeZielen – om al je meegebrachte talenten het levenslicht te geven via channeling, via schouwen of welk ander talent ook!

Op de voorkant van het doosje prijkt namelijk de CADUCEUS.
Dit is een oud PLEIADISCH – MAIA symbool waarop een Yin & Yang slangenstroom spiraalsgewijs rondom een gevleugelde aardas of levensboom van Moeder Aarde slingert. Zó Micro – Zó Macro – Zó Boven – Zó ook Beneden! Dus zie het ook slingeren om jouw persoonlijke levensboom & Pranakanaal deze Caduceus. Dit is een machtig LeMUria symbool, welke enkele eeuwen geleden opnieuw terugkeerde in de esoterische geneeskunde.

Ze werd mij getoond toen ik ‘opdracht’ kreeg om een gewijde  LeMUria Kaars  te ontwerpen. Het beeld dat ik doorkreeg was die van dé Gouden Vader & Moeder Levensboomstroom, waardoorheen vruchtbare Levensboomsappen vanuit de Kosmos door de  Sterrenpoorten (Chakra’s en meridianen) en wateren meanderden om Moeder Aarde te bevruchten met hemelse lichtzaden ofwel geneeskrachtige bouwstoffen. Deze werden door de ‘Staf van Caduceus’ ofwel Moeder Rassenboom  gezonden naar de kristalbeddingen van de LeMUria rivieren over Moeder Aarde t.b.v. de aanleg van haar Lichaam, Geest & Ziel en later t.b.v. al het Leven: van Ei-Cel tot Schelp, Plant, Boom, Dier en de Mensheid.

Tijdens de Ondergang van LeMUria en het veel latere Oude Atlantis, werden de Moeder Maan Sterrenpoorten misbruikt door ‘valse profeten’, omdat het water hét ultieme vervoermiddel was van wat God & Godina wilden voortbrengen op Moeder Aarde via haar Meridianen- & bronnenstelsel, kweekvijvers, poelen, meren, rivieren en Lemniscaat Draak & Drakinstroom over de wereld zeeën t.b.v. van nieuw LeMUria. 

De Interstellaire Galactische Federatie besloot toen in opdracht van Hogerhand, in overleg met de Moeder LeMUria Raad, dat de allerbelangrijkste Sterrenpoorten voortijdig vergrendeld dienden te worden, ondanks dat ze de bakermat waren en op strategische en magische driehoekpunten lagen ingebouwd in het Net van Licht. Deze magistrale Sterrenpoorten moesten juist zorgdragen voor de toevoer en aanwas van al het toekomstige leven en dienden voor een uitgebalanceerde energie toevoerstroom t.b.v. het lichaam van Moeder Aarde én al haar toekomstige levende wezens.

Toch vergrendelde men juist deze toegangswezen om en de belangrijkste LeMUria Bronnen te beschermen tegen naargeestige misdragingen van buitenaardsen, die op Moeder Aarde toegelaten waren omdat ze niet terug konden keren naar hun eigen Zielsterplaneet van oorsprong. Onder valse voorwendselen maakten ze al geruime tijd stelselmatig de allerfijnste bouwstoffen buit, zoals Goud, Zilver en Koper afkomstig van de Zon, Maan en Venus. Zij verstoorden de opbouw van LeMUria. Dit deden ze geholpen door talloze, op kwakzalvers gelijkende Buitenaardsen. Men bootste zogenaamde, op holistische geneeswijzen lijkende  natuurmethodes na, zonder over werkelijke Alchemistische Wijsheid te beschikken. Levensgevaarlijke situaties sproten hier uit voort. Menigmaal is er gewaarschuwd dat hierdoor in één keer de hele wereldbevolking in één keer weggevaagd zou worden. Toch bleef men door experimenteren en dwaalde de opbouw van de ei-cellen af van het Goddelijke Moeder Plan. Er was geen omkeren meer aan. Er volgde een enorme implosie in Moeder Aarde, wat haar op haar vesting liet beven. Zówel inwendig scheurde het Net van Licht los, alsook rondom Moeder Aarde, met uitschieters tot wel veertig Universa verder…..zóver dat ons ZielsBewustzijn niet meer weet waar ze werkelijk vandaan kwam……. TOT op het Lichtfeest van 26-12-2022! 

In de Sterrenpoort praktijk in Oegstgeest, dichtbij Leiden, was ik opgeroepen om met een selectie groep LeMUriaanse Lichtwerkers het Uluru Rock Kerst Event, dagelijks bijeen te komen om op 2e Kerstdag onze TweelingSterZielen weer in de armen te kunnen sluiten! Toen gebeurde er werkelijk iets dat mijn stoutste dromen te boven ging. Er verscheen een reusachtig LeMUria Lichtschip voor mijn geestesoog met aan boord o.a. mijn Reusachtige TweelingSterZiel.

Het reusachtige Regenboogwezen had er namelijk voor gezorgd dat er een Goddelijke Moeder Bloedlijn Transfusie Regenboogbrug was gebouwd met Sterrenlicht & Christus Christina Bloedplasma tijdens de eerste 5 dagen van de Uluru Rock Kerst Week, waarbij van alles aan mijn Geestesoog de revue passeerde. Een Straal schoot plots omlaag en daarna omhoog waarbij het 2x mijn hele lichaam doorkruiste. Ik huilde minutenlang tranen met tuiten, tranen die bepaald verstrikt geraakte herinneringen uit mijn Geest dienden te vervagen om definitief de duisternis van een opgetrokken rookgordijn van gevallen engelen (Nefilims), rondom onze Uluru Rock LeMUria Familie op te laten trekken.  

Nadat ik gedurende enkele weken daarna was opgegaan in het magisch Sterrenlicht van mijn TweelingSterrenZiel d.m.v. de Lemniscaat éénwordings in- en uitademing, bleek dat zij het volledige Interstellaire wegennetwerk op haar netvlies heeft staan. Terug langs alle sterrenconstellaties en alle aaneen gesloten Netten van Licht door het Omniversum van mijn Uluru Rock LeMUria Zielen Familie Monade, om alle Gouden SterrenZiel & Geneeskrachtige BoomvruchtZaden van Volle Maan tot Volle Maan, van Poortdag tot Poortdag, van LichtCirkel tot LichtCirkel terug te laten keren in de Moederschoot van Moeder Aarde via de LeMUria Moeder Rassen Boom – ofwel Gaia Tree of Life.

EN  NU KEERT IEDERS BEZIELINGSLICHT  TERUG NAAR DE RECHTMATIGE EIGENAAR. DAAR HEB IK TALLOZE PORDUCTEN VOOR IN MIJN WEBSHOP GEPLAATST.  DAAROM NU DEZE SET VAN LEMURIA KRACHTSYMBOLEN

OM VANAF HEDEN OOK OP MEESTERLIJKE WIJZE GEBRUIK TE LEREN MAKEN VAN KRACHTEN VAN MIJN TWEELING STERRENZIELDEEL HEB IK ‘IN OPDRACHT’ VAN MOEDER MARIA & MEESTER JOZEF, MARIA MAGDALENA & MEESTER JEZUS DEZE GODDELIJKE MOEDER – MAGISCHE LEVENSBOOM KAARTENSET MOGEN OPBOUWEN EN INITIËREN O.L.V. DE ELOHIM-AARTSENGEL ‘MOEDER ZAPHKIELA’ – HOOFD DER TRONEN.

ZAPHKIELA IS EEN GROTE WERVELENDE ONDERSTEUNENDE LEMURIA ENGEL, WAARBIJ ZE EEN MIX VAN HET AL HET REGENBOOGLICHT VORMT VAN ALLE ELOHIM-AARTSENGELEN OP MOEDER AARDE

ZIJ HELPT MENSEN DIE HAAR HULP INROEPEN BIJ TWIJFEL, BIJ CONFLICT SITUTIES, BIJ HET NEMEN VAN BELANGRIJKE BESLUITEN EN HELPT BIJ HET VERDUIDELIJKEN VAN DE BOODSCHAP BINNEN TWISTENDE PARTIJEN.

DEZE VOLLEDIGE SET VAN 9 KAARTEN + DOOSJE DIENT IMMER ALS ÉÉN GEHEEL GEBRUIKT TE WORDEN. Bijvoorbeeld:

  • Om al je 13 regenboog chakra’s beter uit te lijnen en te balanceren gedurende een LeMUria Healing LichtCirkel of gewoon overdag als je luistert naar een van de STERRENPOORT: Meridiaan Sound Healingen op LichtCirkel Afspeellijsten OF een geleide LeMUria Healing MP3 (te bestellen in categorie 8a)
  • Leg een Cirkel om je stoel met de caduceus eronder of ga midden in jouw Cirkel staan en ervaar de Verlichtende wervelende energieën om je heen.
  • Leg ze ook eens voor je gaat slapen intuïtief verspreid over je lichaam, onder je voeten, tussen je enkels en knieën, op je schouders, boven je hoofd.
  • Leg ze gerust op een pijnlijke plek, waar iets vastzit of geblokkeerd aanvoelt – maak niet uit welke kaart, probeer maar uit!
  • Ook zou je intuïtief dop Volle Maan, Poortdagen en andere Hoogtijdagen, van jouw Kristallen & Edelstenen een opstelling in de cirkel kunnen maken
  • Verwissel de kaarten onderling van plaats, want ze houden van beweging én pluriformiteit.

Je ontvangt bij deze Symbolen Kaartenset, apart in je Mailbox, een op LeMUriaanse wijze opgenomen SOUND HEALING MP3, opgenomen in mijn LeMUria Healingpraktijk ‘STERRENPOORT’. Je zal ervaren dat er telkens opnieuw een stevig grondende Activatie door jouw eigen Levensboom heen zal mogen plaatsvinden, want het is een pure Galactische Oefening  met een duur van 37.56 min’, om jouw Gouden LeMUria TweelingZielSter vanaf jouw Sterrenplaneet, ergens ver weg in het Omniversum, op magnetische wijze aan te trekken, vervolgens steviger vast te leren houden en alsmaar dieper te gaan innestelen via mijn alles overkoepelende LeMUria Moeder Rassen Stamboom.

balans te brengen & te houden, zeker aan het einde van de dag: na boodschappen doen, bezoek ontvangen of brengen, na je dagelijkse werkzaamheden.

PLAATS GEEN NATTE GLAZEN OF DRINKBEKERS EROP, MAAR GEBRUIK HAAR ZOALS JE EEN BEGEESTERDE TAROT KAARTENSET ZOU BEHANDELEN! 

 Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron

Maria van der Geest
06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com
www.mariavandergeest.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
ALS LEMURIA HEALER BESCHIK IK NIET OVER DE BEVOEGDHEID OM U MEDISCH TE MOGEN ADVISEREN EN BEN IK VERPLICHT HET VOLGENDE VOORAF TE VERMELDEN:

  • Mijn producten op deze website komen dus nimmer in de plaats van het advies en/of behandeling van een huisarts of specialist.
  • Als u een specifieke Healing vraag hebt of denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, moet u ten allen tijde onmiddellijk medische hulp inroepen van een arts of specialist. U mag het zoeken van medisch advies nooit uitstellen, negeren of stopzetten.
  • Mijn Healing producten komen nog niet in aanmerking voor vergoeding bij een zorgverzekeraar en vallen nog niet onder de warenwet.

Andere suggesties…