‘BLAUW RITMISCH STORM JAAR’ START OP 26 JULI 2024 – WAT IS JOUW DOEL / WENS?

Lieve Lichtwerker,

Op 26 juli 2019 begon vol Vuur en Verve een 13-jarige cyclus op Moeder Aarde die t/m 24 juli 2032 zal blijven voortduren met haar Witte Tovenaar Energie in het Aquarius Tijdperk. 

Op 26 juli 2024 zal binnen deze cyclus de BLAUWE STORM haar intrede doen als de Olympische Spelen in het hart van ICI PARIS ISIS, op het LeMUria eilandje ‘Île de la Cité’ in de Seine, van start zal gaan.

Dit 6e jaar zal tot en met 24 juli 2025 in het teken staan van de Ritmische Toonfrequentie 6, die de Blauwe Storm door het nieuwe 13 Manen jaar heen zal leiden om rigoureus disharmonie uit alle aardse gelederen weg te blazen, ter correctie van wanorde, chaos en intolerantie. Kortom: het zal een TRANSFORMATIE  jaar worden waarin de Energie van de Blauwe Stom haar zuiverende werking zal laten zien middels corrigerende gebeurtenissen ten behoeve van de terugkeer van BALANS op Moeder Aarde, die zal gaan dienen als Levensbasis voor Vreugde, Vrede, Vrijheid en Gelijkheid voor alle wezens.

Tevens zal dit van invloed zijn op de ons omringende Planeten en Sterrenstelsels richting het 13e Kosmische Toonjaar in 2032, waarin we samen met talloze Starbeijngs en onze Sterren Ziele Familie, een totale nieuwe Regenboogverbinding met de MoederBron tot stand zullen hebben gebracht.


Elohim Aartsengel Metatrona initieert WEKELIJKS
alle deelnemers aan de World Peace Healing Circles

De heilige Tzolkin Kalender van de Maya’s

Moeder Maya instrueerde samen met Ma’at dat er een omloop (zwangerschap) van 260 dagen gevormd diende te worden, bestaande uit 20 verschillende Zonnezegels en 13 verschillende Toonfrequenties = 20 x 13 = 260 dagen, allen met een eigen specifieke energie.

Binnen een Gregoriaans jaar van 365 dagen cirkelt de Tzolkin kalender, vandaar dat er telkens op 26 juli, als het nieuwe 13 Manen jaar ingaat, een ander Zonnezegel & Toon dé Jaarenergie bepaalt.

Aan de hand van je eigen geboortedag kun je met de 13 Manen Kalender inzicht krijgen in wie je bent en wat je zieletaak is.
Bereken HIER jouw eigen Zonnezegel door je geboortedatum in te vullen in de rechterkolom.

13 Volle Manen: 

Het Blauwe Storm jaar wordt onderverdeeld in 13 periodes van
4 weken met wekelijkse specifieke krachten:

Week 1) Kracht van initiatie
Week 2) Kracht van verfijning
Week 3) Kracht van transformatie
Week 4) Kracht van opbloei

OVERWEEG WAT JOUW DOEL OF HARTEWENS IS VÓÓR HET BLAUWE RITMISCHE STORM JAAR VAN
26/7/24  –  24/7/25

Schrijf dit op, bewaar het én weet dat je voor jouw DOEL / HARTEWENS telkens in de :
1e week ná Volle Maan de Kracht van initiatie ontvangt.
2e week ná Volle Maan de Kracht van verfijning ontvangt.
3e week ná Volle Maan de Kracht van transformatie ontvangt.
4e week ná Volle Maan de Kracht van opbloei ontvangt.

Je zal ondersteund worden door een Energetisch Team om jou door dit Blauwe Stormjaar heen te loodsen. Dit zijn:

 • Blauwe Storm – zij maakt de weg vrij
 • Rode Maan – emoties laten stromen i.p.v. vasthouden
 • Witte Wind – kracht van de Heilige Geest
 • Gele Zon – haar liefde bevordert het Welzijn van jou en Moeder Aarde 


Mijn Geïnitieerde Kristalheldere Orka’s en Edelsteen Dolfijnen
helpen jou door het Blauwe Storm Jaar heen – als Rode Maan Gids

Geliefden,

Wees een Baken in de Storm door rustig te blijven en standvastig je eigen koers te bepalen en vast te houden. Laat je niet bang maken door onwetenden of afschrikken door gewelddadigheden. in het wereldnieuws. Weet als een geen ander dat alles een hoger doel dient, dat er vanuit chaos een nieuw bewustzijn en harmonie voort zal komen door beter met elkaar en Moeder Aarde om te gaan.

Wees een Verlicht Baken van Vrede voor je omgeving als de OerStorm raast om de nieuwe GeNeeskracht op Moeder Aarde terug te laten keren en het Leven te HerScheppen.

Wij berijden / bereiden de Weg voor – voor ALLEN –
en worden beschermd door onze OverZiel!

Ik verzoek je om deel te (blijven) nemen aan onze speciale World Peace Healing LichtCirkel Groep door op Afstand op zondagavond om 20 uur op meditatieve wijze als LichtKanaal te dienen tussen Hemel en Aarde, waarbij we extra veel Liefde, Licht & GeNeeskracht zullen ontvangen, om te verspreiden via de Meridianen van onszelf alsook door Moeder Aarde én de Kosmos. ZIE AGENDA VOOR ALLE DATA

Iedere zondag ontvangen hulpbehoevende mensen, dieren, bomen en planten die opgegeven zijn via de website www.worldpeacehealingcircles.nl, extra Healing via onze WPHCircles rechtstreeks vanuit de MoederBron van LeMUria. Vergeet dus niet om ook jouw geliefde(n) op te geven als je meedoet op Afstand!

Gegroet vanuit de Moederschoot van LeMUria,

Maria van der Geest
06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Korte video’s fragmenten tijdens mijn reizen, om je in contact te brengen met de energie van juist dié plaatsen – Klik op:
YouTube Sterrenpoort Maria van der Geest

Ter inspiratie & healing – Klik op:
Vimeo Sterrenpoort Maria van der Geest

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel welke voortvloeien uit de toepassing van een aanbevolen product of werkmethoden.
Niets komt in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

2 Inwijdende – BeZielende LeMUria Healing MP3 REEKSEN vol Ontsleutelende Kristal Activaties

Lieve Lichtwerkers,
Het is mogelijk geworden om op Afstand geleid vanuit de Sterrenpoort in Oegstgeest, op uitmuntende wijze Healing te ontvangen én energetisch Ingewijd te worden vanuit meerdere LeMUria Kristal Tempels, welke uitgelijnd liggen met het Uluru Rock Domein, het Domicili van de Aboriginal & Maori Moeder Geest en de Kristalvelden rondom Moeder Aarde.
Doordat er  een wereldwijd Ontwakings Programma zal gaan plaats vinden, zal dit het een ander in jouw BODY, MIND & SOUL laten verschuiven, want buitenaardse Wezens die hiervoor speciaal opgeleid zijn zullen via ons ZielePoortKanaal zich willen én gaan herenigen. Dagelijks zal dit in juni nu we 6-6 gepasseerd zijn verschuivingen doen plaatsvinden.
Vergis je niet op de Inwijdende inpact die dit ook teweeg zal brengen en de veranderende staat van zijn voor de Mensheid en andere levende wezens van Moeder Aarde.
Bij sommige Lichtwerkers kan dit i.v.m. de Zieletaak en Lotsbestemming best ook voor de nodige psychische, mentale en/of fysieke klachten zorgen.

Speciaal hiervoor heb ik inmiddels 2 Reeksen MP3’s opgenomen met Ontsleutelende – Inwijdende & BeZielende HealingCode Kristal Actvatie’s, welke ontelbare GEEST VERRUIMENDE frequenties bevatten & GeNeeskracht Activerende LeMUria Zon-Maan-Sterrencodes.

Het maakt niet uit wanneer je deze MP3 WijsheidsReeks opstart als je ze maar in de juiste volgorde beluistert, want anders zullen de 2 Reeksen niet haar Uitmuntende Uitbreidende Universele Verbroederende Uitwerking meer hebben op de Deelnemer, Alle kristallen via alle levende Wezens, ons Universum alsook het totale Omniversum


1e LeMUria Healingcode MP3 Reeks 1e t/m 4e HealingCode
Inwijdend & BeZielend’


2e LeMUria Healingcode MP3 Reeks
5e t/m 10 HealingCode

Inwijdend & BeZielend’

Deze UNIEKE MP3 Reeksen bevatten zowel Inwijdende, Helende als Scheppende LeMUria Coderingen & WonderTonen die onbezielde OnderTonen op magische wijze verwijderen en bezielde BovenTonen inklinken.

Ik, Maria van der Geest, werk als Energetisch Therapeut en LeMUria Kristal Healer met Klank, Kleur, Geur, Kristallen (Ancient) Skulls, Draken, Dolfijnen etc. in de Sterrenpoort te Oegstgeest.

Mijn werk is er op gericht om samen met de Spirituele Wereld, onze Sterrengidsen, de inheemse voorouders, de wijsheid van de oude (Moeder) LeMUria Skulls, Trimurti Boeddhin MAtreya Kwan Yin, Moeder Maria, Jezus, Maria Magdalena, Isis, Tara……, het Eenheidsbewustzijn van LeMUria, ofwel het Christina Bewustzijn van de Goddelijke Moeder, samen met vele Lichtwerkers, om de oorspronkelijke GENEESKRACHT op Moeder Aarde terug te laten keren, vanuit de SchelpElfen Bronnen van LeMUria.

 De HEALINGCODE REEKS ZAL OP ZONDAGVOND VAN 20-21 UUR TIJDENS DE OP AFSTAND GELEIDE
ROSAMUNDIA WORDL PEACE HEALING CIRCLES
VANUIT DE STERRENPOORT IN OEGSTGEEST
DE DEELNEMER INWIJDEN & DIEPER DIEPE BEZIELEN
VIA DE
Zuiverende, Balancerende, BeZielende én Inwijdende GENEESKRACHTIGE FORMULES & CODERINGEN
vanuit de verschillende Kristallijnen LeMUria Healing Tempels.

DE REEKS INWIJDENDE HEALINGCODE MP3’s bevatten ONTSLEUTELENDE ACTIVATIES  als je deze beluistert i.c.m. speciaal samengestelde muziek op de
STERRENPOORT SOUNDHEALING AFSPEELLIJSTEN op SPOTIFY

Raadpleeg ALTIJD vooraf wat de juiste MUZIEK is voor een zondag of LeMUria Feestdag in ‘AGENDA 2024′ bovenaan deze website.

De Actvaties geschieden thuis door om 20 uur rustig in Meditatie te gaan in je eigen veilige woonomgeving tijdens de ROSAMUNDIA World Peace Healing Circles.
VERGEET NIET OM VOORAF – IN DE JUISTE VOLGORDE – ÉÉN VAN DE HEALINGCODE KRISTAL ACTVATIE MP3’S TE BELUISTEREN

De 5 MP3’s van het  1e Abonnement én de 6 MP3’s van het 2e Abonnement dienen tevens ter voorbereiding, inwijding en diepere bezieling richting de op ‘Afstand geleide Inwijdende LeMUria AardeHealing Activatiereis naar Japan van 4-20 oktober’ 2024, welke geleid zullen worden door de Moeder LeMUria Drie Eenheid Trimurti’s:

 1. Meester Jezus, Mozes & Enoch
 2. Moeder Maria – Maria Magdalena – Kwan Yin


Hail Lady
Your presence is constant and ever-changing
On birth and growth
In maturing and harvest
In aging and dying
In and in between worlds and lives
As the wheel turns Your presence is constant and ever-changing
BLESSED BE

Vertaling: Wees gegroet Lady
Jouw aanwezigheid is constant en steeds veranderend
Over geboorte en groei
In rijping en oogst
Bij ouder worden en sterven
In en tussen werelden en levens
Terwijl het wiel draait, is Jouw aanwezigheid constant en steeds veranderend
WEES GEZEGEND

Vanonder uit de LeMUria Kristalvelden zullen er frequent HEALINGCODE ACTIVATIES plaats gaan vinden.

Onderstaande Feeërieke Skulls die talrijike SterrenWezens & Boom Elfen Rijken vertegenwoordigen vanuit de Paradijselijk verre einders en hoeken van het Onmniversum, willen graag aangekeken worden om jou te BeZielen en te helpen tijdens een LeMUriaanse Inwijdingsreeks. Voel je dat er van binnen in jou iets aangeraakt wordt? Dan zal zij je tevens kunnen helpen op je verdere Inwijdingsweg i.c.m. het 1e LeMUria MP3 Abonnement:
Inwijdend & BeZielend’.

Bekijk alvast aandachtig onderstaande korte Inwijdende Video, waarbij er op een HealingCode foto t.b.v. een GeNeeskrachtig LeMuria Kristalveld op zondag, dankzij de Moedergodin Z’CHARIAH (= De altijd actieve Gouden LeMUria Herinnering) er plots een wonderlijke gebeurtenis plaatsvond in de Sterrenpoort: Een Gecodeerde witte lijn ging plots rondcirkelen over de foto terwijl ik de 72 Namen van God & Godina hardop uitsprak. Ik kreeg zelfs de tijd om er voor alle Deelnemers een korte video opname van te maken. SCHOUW deze Video aandachtig lieve Lichtwerker, want dit vond niet zómaar plaats!

Ervaar een diepe LeMUria LichtTransmissie door je Genenbank heen t.b.v. al jouw Meridianen en Organen 🌈💖🙏. Jouw hulp is écht nodig, want je leeft niet zomaar op Moeder Aarde NU!

NIEUW IN LEMURIA HEALING WEBSHOP
VAN DE STERRENPOORT – OEGSTGEEST

LeMUria Sound Healing MP3 80) ALLERLAATSTE OPENBARE HEALING VANUIT DE STERRENPOORT OEGSTGEEST, 59.37 MIN – 33.00 

En Klik HIER om alle overige aanwinsten te bekijken

 

OPROEP OM VAKER EEN HEALINGVERZOEK IN TE DIENEN

Helaas loopt het aantal mensen dat aangemeld wordt om eens extra in het LeMUria Healing Zonnetje gezet te worden met de week terug! Opnieuw doe ik dus weer een OPROEP:

Ken je iemand die persoonlijk best wat extra Healing Licht van onze ROSAMUNDIA World Peace Healing Circle wekelijks kan gebruiken? DOE DAN VOORAL MEE AAN DE WORLD PEACE HEALING CIRCLES OP ZONDAGAVOND VAN 20-21 UUR én vergeet niet om vooraf wekelijks ook een HEALINGVERZOEK in te dienen via het Contactformulier op onze speciale website: www.wordpeacehealingcircles.nl 

MAAK ER GEBRUIK VAN LIEVE MENSEN!
Des te meer mensen er mee doen wekelijks én aangemeld worden, des te meer GENEESKRACHTIG LICHT wij met elkaar als LeMUria LichtCirkel de wereld in kunnen laten stromen door jezelf onder te laten dompelen in een SmaragdGroen – Gouden Bad van Licht regelrecht vanuit de LeMUria SchelpElfenBronnen via onze Uluru Rock Moeder Rassen Stamboom van al het Leven!

Ik verzoek je vriendelijk om de komende maanden te luisteren om 20 uur tijdens onze ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLES naar de muziek die in onderstaand overzicht staan vermeld, waardoor je alsmaar dieper ingewijd & bezield zal raken.

Een vrij Account op Spotify is mogelijk, maar een betaald abonnement zal haar geld dubbel en dwars opbrengen als je geregeld mee doet op AFSTAND aan mijn LeMUria LichtCirkels door je om 20 uur Meditatief af te stemmen op de Sterrenpoort – Maria van der Geest, en je tijdens de inspirerende muziek dieper BeZield te raken en te laten inwijden door de Heilige Moeder LeMUria Trimurti’s.

OVERZICHT:

 

MAAND JUNI

OP DE ZONDAGAVONDEN: 2, 9, 16, 23 en 30 juni luisteren we naar de Inwijdende en BeZielende STERRENPOORT muziek op de speciale afspeellijst op Spotify naar:
STERRENPOORT: LeMUria BeZieling & Inwijding via Aartsengel Raphaëla

6-6) Poortdag
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar de speciale MP3:

LeMUria Sound Healing MP3 79 (te bestellen door op titel te klikken)

21-6) 7e LeMUria Poortdag in ZONNECYCLUS MAYA jaar op Zomerwende rondom Keltisch jaarfeest LITHA
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
LeMUria Sound Healing MP3 80 (te bestellen door op titel te klikken)

22-6) VOLLE MAAN
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
Via Spotify: ‘STERRENPOORT: Bloedsomloop Meridiaan Sound Healing’

28-6) MATARIKI Viering Nieuw-Zeeland 2024 (lees nog eens HIER mijn artikel in 2021 over het Pleiadische Matariki feest als de 7 Zuster Sterren weer zichtbaar verschijnen aan de hemel in N.Z. )
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
Via Spotify: ‘STERRENPOORT: Matariki Viering

MAAND JULI

OP DE ZONDAGAVONDEN: 7, 14, 21 en 28 juli luisteren we naar de Inwijdende en BeZielende STERRENPOORT muziek op de speciale afspeellijst op Spotify naar:
STERRENPOORT: LeMUria BeZieling & Inwijding via Aartsengel Michaëla

21-7) VOLLE MAAN
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
Op Spotify: STERRENPOORT: Drievoudige Verwarmer Meridiaan Sound Healing’

22-7) MARIA MAGDALENA NAAMDAG
Help je mee? Luister dan naar:
Via Spotify: STERRENPOORT: 22 juli Mary Magdalene Day

25-7) DAG TUSSEN DE TIJD
Help je mee? Luister dan naar:
Via Spotify: STERRENPOORT: 25 juli / Tsolkin / Dag Tussen de Tijd’

26-7) Nieuwjaarsdag van Gouden LeMUria ZONNECYCLUS MAYA jaar én start van een volgend Tzolkin 13 Manen kalender jaar
Help je mee? Luister dan naar:
Via Spotify: STERRENPOORT:  26-7 Nieuwjaarsdag van Gouden LeMUria ZONNECYCLUS MAYA’

MAAND AUGUSTUS

OP DE ZONDAGAVONDEN: 7, 14, 21 en 28 juli luisteren we naar de Inwijdende en BeZielende STERRENPOORT muziek op de speciale afspeellijst op Spotify naar:
STERRENPOORT: LeMUria BeZieling & Inwijding via Aphrodite & Dolfijnen

8-8-8!!!!!) 1e LeMUria Poortdag in ZONNECYCLUS MAYA jaar /
Leeuw-Leeuwinnen Poortdag rondom Keltisch jaarfeest LUGHNASADH

Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
Via Spotify:STERRENPOORT: 8-8 LeMUria Lion Gateway’

15-8) MARIA HEMELVAARTDAG
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
Via Spotify:STERRENPOORT:  Mary Ascension Day – Maria Hemelvaart

19-8) Volle Maan
Help je mee? Luister dan om 20 uur naar:
Via Spotify:STERRENPOORT: Galblaas Meridiaan Sound Healing’

</p>

Tot slot wil ik je wijzen op de mogelijkheid mijn werk ook via Facebook te volgen via:
1e:
Maria van der Geest
2e: Lemuria Healing Webshop – Sterrenpoort- Maria van der Geest

Het zou fantastisch zijn als je als Vriend of Volger deze zó veel mogelijk zou willen gaan delen met je vrienden of Groepen, zodat onze ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLES ÉN KRISTALLEN, wereldwijd onder de aandacht gebracht zullen gaan worden én mijn speciaal geïniteerde en gecodeerde Healing LeMUria Skulls wereldwijd in de ogen gekeken zullen worden, waardoor Moeder Aarde versneld door de huidige periode op heen geholpen zal worden.

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.mariavandergeest.com
www.wordpeacehealingcircles.nl – Verzoek om Healing Formulier
www.aardehealing.co

Ik maak de lezer er tot slot op attent:

Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

Jouw hulp is van Levensbelang! Help de HEALING CODES Moeder Aarde in te loodsen!

Klik aub op bovenstaande TITEL om in dit bericht op mijn gecodeerde Healing Website te lezen.

Lieve Lichtwerker,

Er zijn weer belangrijke ontwikkelingen gaande, waarmee we Moeder Aarde kunnen helpen haar oorspronkelijke Natuurijke GeNeeskracht terug te laten keren zoals bij de aanleg van Moeder Aarde was bedoeld voor jou en onze medemensen, dieren, bomen en planten.

De Geestkracht – Mindset is bepalend hoe wij in het leven staan, maar door alle nalatigheid en valsificaties in het verleden, zijn we afgezwakt, soms verlamd geraakt door alle angsten die de kop op staken.  We krijgen nu vanuit onze D.N.A. / R.N.A. Blauwdruk-genenbanken uit onverwachte hoek hulp van Hermes Trismegistus, Toth, Mozes en Enoch. Het luisteren naar onderstaande Healing Afspeellijst op Spotify en het meeshanten zal je extra met hen in connectie gaan brengen.

Gisteren heb ik in de Sterrenpoort een uitermate inspirerende sessie mogen leiden, waarbij het Smaragdgroene Kristalveld op een fijnbesnaarde wijze werd aangetrild en geactiveerd door een wijs authentiek Ancient Moeder Skull Collectief, die in mijn Sterrenpoort een afgezant heeft staan onder de naam ‘LaeTitia’. Zij heeft een bijzonder vriendelijke, zachtmoedig en vrolijk karakter.

Zij heeft zich verbonden aan een Smaragdgroene Moeder LeMUria Indianen Indianen Skull én sinds zondag 19 mei, 1e Pinkssterdag, trad zij plots naar voren om in een LeMUria Elfen Domein, de nog immer opgeslagen Regengboog Kristal frequenties los te trillen. Zo ook gistermiddag!


Smaragdgroene Moeder LeMUria skull – Godin LaeTitia (20cm)
na zondag 26-5-2024 te koop in de Sterrenpoort
door te bieden vanaf € 555

2 unieke Zeearenden werden aangeroepen door de Moedergodin LaeTitia, gingen Biddend stilstaan boven een oeroud rotsgebergte. Tussen hen in ontstak zich een wervelwind dankzij de centrifigerende krachten van het rondcirkelen door een kolonie Heilige MoederGeest Duiven.

Plots bouwde zich roterend ter plekke tussen de Hemel én Moeder Aarde, een  Smaragdgoene Aardas op , reikend van Groenland, Avalon dwars door Moeder Aarde heen richting Tongariro in Nieuw Zeeland, waar de hoofdpoort ligt van de Watervortex én de heilige LeMUria Whanganui-Rivier langs stroomt. De rivier die al eeuwenlang van grote spirituele waarde is voor de Maori’s en in 2017, na een jarenlang strijd, als eerste rivier dezelfde rechten kreeg als mensen. 

Een van de Zeearenden droeg een Wit Perkamenten Rol tussen haar klauwen én liet deze in haar geheel uitrollen boven een trechter-opening van de Smaragdgroene Aardas.

Duidelijk zichtbaar kwam voor mij in beeld dat er op deze Wit Perkamenten Rol, vele Holy Verlichte Letter Klanken waren samengebracht van zowel de Smaragdgroene Tafelen van Enoch alsook van Kleitabletten van Mozes.

Danzij het rondcirkelen van de Witte Duiven Kolonie van de Heilige Moeder Geest én de enorme krachtige hulp van speciale Buitenaardse afgezanten én de magnetische-elektronische aantrekkende -afstotende krachten van Metatrona-Sandalphona, trok de Heilige MoederGeest van LeMUria langzaam Moeder Aarde in, en nestelde zich in het Aqua MA Reine – Roze Gouden Hart van ROSAMUNDIA.

Hier trok de LeMUria MoederGeest, gesteund door de instralende Zon en een ‘Zwart-gouden klankstraal’ van Metatrona-Sandalphona-Melchizedec, de Verlichte letters aan, die er uitzagen als heilige geometrische figuren. Ze centrifugeerden spiraliserenderwijs door de Smaragdgoene Aardas heen.

Goed zichtbaar was dat de Aardas geperforeerd was met openeningen. Iedere Holy Verlichte Letter Klank die er in gezogen werd, beschikte over een speciale HEALINGCODE en VORM én kon slechts op één plek door één specifieke opening de geperforeerde Aardasbuis ergens in Moeder Aarde verlaten, om op het júiste moment op de júiste plek in de júiste Kristal laag op Moeder Aarde KRISTAL ACTIVATIES te gaan laten plaatsvinden.

Een best ingewikkeld proces dat ze me lieten zien. Niet eenvoudig te omschrijven in Aardse Woorden, maar het heeft tot gevolg dat er de komende 3 maanden, héél veel speciale HEALINGCODES VOL HOLY SMARAGDROENE GENEESKRACHT vrijgegeven zullen gaan worden VIA EEN INWIJDINGSPROCES.

BESTEL HIERVOOR WEL EEN PERSOONLIJK GEÏNITIEERD 4-wekelijks ABONNEMENT MET 4 KORTE, MAAR HÉLE SPECIALE INWIJDENDE & BEZIELENDE MP3’s (Webshop cat. 8c)

MEEDOEN AAN DE ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLES IS DUS VAN LEVENSBELANG VOOR MOEDER AARDE ÉN DE NIEUWE TIJD DIE AANBREEKT.

JOUW HULP IS VAN LEVENSBELANG
DANK U WEL!

ZEGT HET VOORT – ZEGT HET VOORT 

Tijdens deze  ROSAMUNDIA WORLD PEACE HEALING CIRCLES zal er wereldwijd VIA ALLE DEELNEMERS een ontsleuteling van de GeNeeskracht mogen gaan plaatsvinden, wat allereerst een positief (BeZielend) effect zal hebben:

 • Op alle Deelnemers, omdat zij als Kanaal dienen
 • voor hen die voorgedragen via het FORMULIER om extra healing te ontvangen
 • Alle mensen, dieren en planten
 • Moeder Aarde, zodat er een GeNeeskrachtige Platform opnieuw ogebouwd zal gaan worden voor EenheidsBewustzijn en Vrede
 • Een Moeder Aarde die dan ook weer een Unieke basis zal gaan vormen voor nieuwe planeten in ons Universum, waarvoor wij als Moeder Aarde van oorsprong voorbestemd waren met haar in LeMUria aangelegde Unieke GeNeeskrachtige Basis Patronen.

NIEUW

Peroonlijk probeer ik op zoveel mogelijk manieren de aandacht te trekken voor deze nieuwe krachtige gebeurtenissen. Voor het Goede GeNeeskrachtige LeMUria Doel, ben ik wederom op FACEBOOK gestart om het nieuws te verspreiden. Hierbij ondervind ik alweer de nodige tegenwerking helaas. Hoop dus dat ik het even vol kan houden én inmiddels het NIEUWS VAN DE WONDERBAARLIJKE HEALIJNG CODES zich dan al rijkelijk verspreid heeft via de Vriendenkringen op internet of Whatsapp.

Onder de naam Maria van der Geest ben ik weer te vinden, maar enkel ten behoeve van de WORLD PEACE HEALING CIRCLES, niet als privé persoon dus! De koppeling naar FACEBOOK staat dus bovenaan deze website om gemakkelijk door te schakelen.

Ingewijd tijdens Aardehealingreis in Santiago de Compostella
Handgeblazen Orka – Walvissen in Categorie 31 in mijn LeMUria Healing Webshop

Nieuw in mijn Webshop, voor het geval je het nog niet gezien hebt via een andere nieuwe Facebook Pagina: 
Lemuria Healing Webshop – Sterrenpoort- Maria van der Geest 

 

Tot Slot een FILM TIP:

Op de website van het Filmhuis www.picl.nl is er tot september een prachtige documentaire film te bekijken over de heilige Whanganui-Rivier in Nieuw-Zeeland. Kost € 8,99

Zoals ik al eerder schreef kreeg de Whanganui-rivier in Nieuw-Zeeland in 2017 als eerste rivier ter wereld dezelfde rechten als de mens. Het was het resultaat van een jarenlange juridische strijd van de Māori, die de rivier zien als volwaardig, spiritueel wezen. Māori-rivierhoeder Ned Tapa neemt een groep mensen mee op een vijfdaagse kanotocht over deze heilige rivier. Onder hen een filmploeg die deze inspirerende tocht vastlegde.


Er staat over geschreven:
“Heeft veel aandacht voor het natuurschoon”
Naast de filmploeg bestaat de groep uit internationale watervertegenwoordigers en activisten, die zich allemaal verenigen om één gezamenlijk doel: een fundamentele verandering teweegbrengen om onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties. Ze doen hiervoor een beroep op de eeuwenoude wijsheid van de rivier, want Ned Tapa gelooft: “Als je zit en luistert, zul je het land horen zingen. Allemaal samen, verweven, in harmonie, synchroon.” De groep omarmt de geest van de rivier volledig en laat zich langzaam meevoeren langs de adembenemende landschappen en de echo’s van het koloniale verleden.

Ten tijde van de klimaatcrisis is de wijsheid van inheemse stammen belangrijker dan ooit. De waardesystemen die zij ten aanzien van natuur en gemeenschap hanteren lijken mijlenver van onze westerse samenleving te staan, maar zijn cruciaal voor ons toekomstig leven op aarde. I Am the River, the River Is Me is daarom meer dan een documentaire: het is een call to action om het rigoureus anders te gaan doen.

Enkele recensies:

“De rivier blijft de hoofdpersoon van de film, fraai gefilmd en altijd aanwezig.” ★★★ de Volkskrant

“Een meanderende reis vol ongedwongen, maar indringende gesprekken over de status en waarde van natuur en de geschiedenis van de Māori” – Het Parool

“Een louterende en oogstrelende reis” – de Filmkrant

 

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.mariavandergeest.com
www.wordpeacehealingcircles.nl – Verzoek om Healing Formulier
www.aardehealing.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:

Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

 

We verwelkomen de Paradijselijke Tuin van Vrede Energieën via 144.000 Trees of Life

VOORAF: Bestel meteen de nieuwe MP3 79: O.L.V. MOEDER MARIA, SAMEN OP WEG NAAR PINKSTEREN EN DE 8E LEMURIA POORTDAG MET JOUW LEMURIA STAMBOOMGEEST, 1.01.01 UUR

Lieve Lichtwerkers,

We maken momenteel directer contact met onze kosmische vrienden van Sirius, de Pleiaden, Venus en Aldebaran, via het ontvangen van vele ZonneCodes en Smaragdgroene Codes.

Hiermee lijnen we dieper uit met onze voorouders via de wortels van de Moeder Rassen Stamboom van LeMUria.

Ieder van ons is immers drager van een speciale Groene D.N.A. BoomZiel Code én weet hierdoor contact te maken met zowel het Centrum van de Kosmos als het diep gewortelde LeMUria Bomenrijk in het Versteend Hout Domein van de Uluru Rock, waar van oorsprong een Gouden ZonnePoort ons entré kanaal was om doorheen Moeder Aarde binnen te ‘zeilen’ met ons gezamenlijke Gouden LeMUria ZonneCellen Lichtschip.

Nog altijd staan we via de 4 windrichtingen én de 6 Elohim Aartsengelen en talloze geometrische netwerken afgestemd op het Gouden LeMUria Zonne RA-STER Hart van Moeder Aarde. Hierdoor kunnen we de schitterende energieën die binnenstromen via ons gezamenlijke PranaKanaal goed gronden en verdelen.

We zijn hier naar toe gekomen om alles weer te gaan Verrijken. Dit kan soms lastig zijn, waar onze afgepakte sleutelcodes nog niet teruggegeven waren door onlicht aan ons Zielenlicht.

We wieden daarom onze eigen tuin net zo lang tot het weer een Paradijselijke tuin is vol Vrede

De nieuwe Blauwdruk van de LeMUria Moeder Rassen Stamboom zakt door ons allen heen Moeder Aarde in, waardoor onze eigen Tree of Life Blauwdruk Code weer geactiveerd wordt om onze eigen Gouden LeMUria BoomZiel weer te gaan laten Stralen om Starseed, of wel Sterrenlicht door te geven aan het RA-STER Hart van Rosamundia. Hiervoor heb ik unieke Starseed bollen en Starseed Alien skulls onlangs te koop gezet in mijn webshop. Kijk ze even aan in categorie 0: NIEUW

Dit zal gedurende de zomermaanden (inclusief Pleiadische Matariki Feest op 28 juni 2024) alsmaar groeien en in kracht toe gaan nemen om vanaf alle sterrenstelsels opnieuw via de Rassen Stambomen van 144.000 de oorspronkelijke GeNeeskrachtige Starseed Zaden te gaan ontvangen.

De oorspronkelijke Rassen zullen zich bij je aanmelden en aan je willen herverbinden, voor hun meegebrachte specifieke doel.
Hiervoor moeten we dus allereerst diep en stevig uitlijnen én de weg vrij te maken om hen te midden van alle energetische tumult op Moeder Aarde, toch te kunnen ontvangen in ons Raséchte Rassen StamBoom LeMUria lichaam, waarvoor een speciale Code dragen.

Het zou heel fijn zijn als je nu en dan op zondag of andere dagen als het je uitkomt, mee shant op de Hebreeuwse Scheppende en Bezielende letters van ‘Ana Beko’ach’, een lied gericht tot IMMA, de Hebreeuwse naam van onze Goddelijke Moeder.

Het is een gebed dat kan worden gezegd tegen de Goddelijke Moeder IMMA in tijden van nood, als bescherming tegen het kwaad, als genezing voor een ziekte, als troost bij verdriet.

Dit Hebreeuwse telt zeven regels, en volgt daarmee de zeven ‘lagere’ sefirot:

 1. Chesed (barmhartigheid): STEENBOK & WATERMAN – SATURNUS
 2. Gevurah (beperking, grenzen trekken): BOOGSCHUTTER & VISSEN – JUPITER
 3. Tiferet (schoonheid, evenwicht): RAM & SCHORPIOEN – MARS
 4. NetZach (overwinning, eeuwigheid): LEEUW – ZON
 5. Hod (weerkaatsing, glorie): STIER & WEEGSCHAAL – VENUS
 6. yesod (fundament) – TWEELINGEN: MAAGD – MERCURIUS
 7. Malchut (koninkrijk, de fysieke wereld): KREEFT – MAAN

Iedere regel telt zes woorden, en de eerste letters van die woorden vormen tezamen een van de Godsnamen. Het wordt afgesloten met een onhoorbaar: Baruch Shem K’vod Malchutoh Le’olam Va’ed, de uitspraak die de energie van de Goddelijke naam als het ware ankert op aarde.

       Zeven regels: elk van zes woorden = totaal 42 woorden.
Waarbij een 8e stille regel alles stevig verankerd.

ANA BEKO’ACH – PRAYER TO IMMA

Ana beko’ach g’dulat yeminechah tatir tzerurah
Kabel rinat amechah sagvenu taharenu norah
Na gibor dorshei yichudecha kevavat shamrem
Barchem taharem rachamei tzidkatechah tamid gomlem
Chasin kadosh berov tuvcha nahel adatecha
Yachid geeh leamcha p’neh zochrey kedushatecha
Shavateynu kabel ushma tzaakatenu yodea taalumot
Baruch shem k’vod malchutoh le’olam va’ed

Vertaling:
Als U, met de kracht van Uw machtige hand,
de knoop wilt losmaken die ons verbindt.
U die vereerd wordt, aanvaard de gebeden van Uw volk,
verhef ons, reinig ons.
Almachtige, bewaak, als U wilt, als Uw oogappel degenen die Uw eenheid zoeken.
Zegen ze, reinig ze, heb medelijden met ze,
handel altijd rechtvaardig jegens hen.
Machtige, Heilige, leid Uw volk in Uw overvloedige goedheid.
Alleen verheven, wend u tot de mensen die Uw heiligheid aanroepen.
Luister naar ons alstublieft, hoor onze kreten en ken de verborgen diepten in ons.

Aanvullend adviseer ik de komende tijd frequent te affirmeren:

 • Ik wil niet betrokken raken bij gebeurtenissen die levensbedreigend zijn
 • Ik wil niet betrokken raken bij ziektes van anderen
 • Ik wil niet betrokken raken bij angsten
 • Ik wil niet betrokken raken bij honger
 • Ik wil niet betrokken raken bij pijn en lijden 
 • Ik ben standvastig en sta als een diep gewortelde Boom met Kristallijnen Clusters om mijn heen!
 • Er wordt Zielsveel van mij gehouden!

Op WWW.WORLDPEACEHEALINGCIRCLES.NL staat nog meer informatie onder 1, als je bovenaan de website klikt op ‘Scheppende Gebeden‘, 

Wil je Moeder Aarde bij staan door je aan te sluiten bij de World Peace Healing Circles, door bijvoorbeeld op zondagavond, geleid op Afstand samen met mij, mee te Mediteren? Gebruik dan a.u.b. de muziek of MP3 die ik aanbeveel in de Agenda 2024. zodat we maximaal in staat zullen zijn om Codes onderling uit te wisselen t.b.v van de terugkeer van de Oerspronkelijke GeNeeskracht en Vrede op Moeder Aarde. 

TIP: I) Gaia Tree: LeMuria Rassen Stamboom Spray 30 en 100 ml

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.wordpeacehealingcircles.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

Gewijde Initiatie’s vanuit Santiago de Compostella via Beelden + mijn MP3’s 77 & 78

Lieve LeMUriaanse Lichtwerkers,

Vooraf: In dit bericht volgt een Beeldverslag, inclusief een gewijde Initiatie reeks welke i.c.m. de aangekondigde 2 MP3’s  77 en 78, welke tezamen een diepe Inwijding tot gevolg zal hebben voor hen die LeMUriaanse Ziels- &  Bloedverwanten zijn van Meester Jezus, Moeder Maria en Maria Magdalena!

Op weg naar 5-5 & Pinksteren op 19-20 mei, is het van belang ter volmaking van de Initiatiereeks die tijdens het kijken zal mogen plaatsvinden, de 2 volgende LeMUria Sound Healing MP3’s op meditatieve wijze (nogmaals) te gaan beluisteren:

 1. Bestel beide door op de ondersteepte tekst te klikken:
  MP3 77 ONZE GROENE HARTEN ZULLEN OP WEG VAN PASEN NAAR PINKSTEREN EN ST JAN OOGSTEN: 1E LEMURIA ROSAMUNDIA TRIMURTI SOUND HEALING, 1.09.58 UUR.
  De naar ons toegereisde Hyperboreer zielendelen, vanuit het hele omniversum helpen jou om je DRIE EENHEIDS LICHAAM-ZIEL- GEEST te zuiveren van Astrale connecties, waardoor je ge-Valsificeerd raakte, trauma’s opliep en je plots onderhevig werd aan veroudering van al je Celstructuren doordat  de verbinding met je Hoger Schelp Elf losraakte.
 2. MP3 78 2 BEZIELENDE OPNAMES: TRIMURTI SHIVA TRILT JOUW SYMPATISCH-PARASYMPATISCH YANG-YIN ZENUWSTELSEL WEER IN EVENWICHT VIA DE MANTRA SO HAM SHIVOHAM, 22.18 MIN. Deze LeMUria Sound Healing MP3 78 bestaat uit 2 delen. Ze bekrachtigen jouw BeZielende Ademhaling via de Mantra SO HAM SHIVOHAM, waardoor er meer eenheid zal ontstaan tussen jouw 6 yin en 6 yang Regenboog Meridianen, alsook die van Moeder Aarde.Trimurti Drie-Eenheid Brahma-Shiva-Vishnu zal jou via Moeder LeMUria & Shiva op een levendige wijze dieper in je kracht zetten, via de Moeder LeMUria Rassen Stamboom én de Smaragdgroene, alles doorklievende en doorstralende, spiraliserende LeMUria Aardas tussen de Zuidpool en de Noordpool, welke in jouw lichaam voorgesteld wordt door het CHI Pranakanaal langs je volledige Chakralijn tussen het Rosamundia Hart in de Kosmos en Centrale Kern RA in Moeder Aarde.

Na een aantal bijzonder intensieve reizen, heb ik besloten in overleg met mijn Hogere Wezen, een flink stapje terug te doen op weg naar de volgende Aardehealingreis naar Japan in oktober. 

Mijn werk zal voorlopig bestaan uit het af en toe geven van een op afstand geleide World Peace Healling Circle t.b.v. de terugkeer van de oorspronkelijke LeMUria GeNeeskracht en voornamelijk privé inwijdingsessies in de Sterrenpoort.

Sound Healing MP3’s, Skulls en wat er op ons Pad gebracht wordt, zal blijven verschijnen in mijn Webshop. Mogelijk dat ik hier wel een bericht aan zal wijden om dit bij mijn Volgers onder de aandacht te brengen. Zoals bijvoorbeeld onderstaande Star Sister Alienskull.

STARSEED STONE / ALIEN STARCHILD: LEMURIA SKULL nr 1
9.5 X 7 X 9.5 CM (LXBRXH) – 1.2 KG van € 333 tijdelijk € 299

Ze is een fantastisch aardende en beschermende skull die zich diep met je ziel zal verbinden en helpt zielsverwanten bij elkaar te brengen. Sterrenzaad Steen bevat de magische kwaliteit om stress en angsten van een mens over te nemen, waardoor er meer rust gecreëert zal worden om de SterrenZielenDelen in te laten dalen.

 

Ter voorbereiding van de 7e bevrijdende 5-5 LeMUria Poortdag, gevolgd door PINKSTEREN volgt hier een kort verslag met veel beeldmateriaal.  Geniet, want dit is voorlopig even mijn laatste bericht.

Doordat we in direct contact zijn gekomen, via het Gouden Zonne Codes én de Smaragdgroene Codes, met Goddinnelijke Natuurwezens van zoal Sirius, Pleiaden, Andromeda etc., lijnen we via de LeMUria Moeder Rassen Stamboom, zowel dieper contact met het Hart van het Omniversum alsook met het Rosamundia Hart van Moeder Aarde. Hierdoor komen we in contact met de oorspronkelijke Codes van Moeder Aarde t.b.v. Vitalisatie van de natuur via opengaande Kristallijnen LeMUria Poorten en bouwen we opnieuw de Basis op voor de terugkeer van een heilig smaragdgroen platform op Moeder Aarde.

Hierbij staan we altijd als LeMUria LichtCirkel, samen rondom de Smaragdgroene Aard-as met het eenheidsveld van de:

 • 4 elementen: water, vuur, lucht en aarde
 • 4 windrichtingen
 • 6 Elohim – Aartsengelen: Michaëla, Gabrièla, Urièla, Raphaèla, Metatrona en Sandalphona

Hierdoor kunnen we de schitterende energie die binnenstroomt meteen diep kanaliseren, gronden en verdelen over Moeder Aarde en het vervolgens via ons Lichtkanaal ook weer terug uitzenden door de Kosmos, naar ons eigen sterrenziel sterrenstelsel, waar vandaan zij ooit vandaan vertrok  t.b.v. de hulp aan de uitbreiding van ons deeluniversum.

In het Heilige LeMUria bos rondom het San Pedro de Rocas Klooster op de berg Barneiro, waar Hermieten in Grotten verbleven eeuwen lang

Het Smaragdgroene vuur zal tot en met juni al het leven op Moeder Aarde éxtra van dienst zijn, want  Smaragdgroen was reeds bij de aanleg van Moeder Aarde, naast het goud en wit (selenietachtige) zilver, dé Straal die in de oceanen op Moeder Aarde neerdaalden. 

Het Smaragdgroene vuur treft Moeder Aarde diep in haar Rosamundia Hartskern en zal zich blijvend met jou verbinden op hartsniveau de komende weken, om je nóg beter en strakker uit te lijnen én te leren trouw te blijven aan Hogere SchelpElfenZelf!

Centraal in de Kathedraal Santiago de Compostella, waar de 1.60 m hoge Botafumeiro (‘Rookverspreider’) gevuld met wierook op vrijdag een van de bekendste symbolen is van de Kathedraal van Santiago de Compostela. Zie ook de volgende populaire YouTube:

Tijdens de Aardehealing Activatiereis rond Santiago de Compostella, zijn we via de rotsen onder de Kathedraal alsook langs de kust en de natuur in de bergen langs de rivier de Sil in verbinding gebracht met Oeroude Smaragdgroene Kristallen, verborgen in ondergrondse grotten in Moeder Aarde, waar een geheime LeMUria delegatie op ons wachtte. Meester Jezus en Maria Magdalena zijn ons hierbij voorop gaan, omhuld door het Licht van Moeder Maria, waarna er Reusinnen, Walvissen, Drakinnen en brullende Leeuwinnen, voor een Barende Vuurzee zorgden om ons Holy voorbereidende PinksterVuur, knellende kooirasters te openen in het valse grid in deze Reuzenvelden. We ontsleutelden deze tot een weer goed functionerende Smaragdgroen Steunpunt binnen het Keltisch-Druïdische Harteveld in West-Europa rondom Avalon als Hart-Chakra.

Noord, oost, zuid, west van Avalaon = IJsland/Schotland, Ierland, Nederland-België-Frankrijk tot en met Spanje.

Klik op een foto om die te vergroten.

In ieders lichaam zal het smaragdgroene helende vuur tot zuiveringen in het blauwdruk bewustzijn leiden. Deze komen niet meestal nooit zonder slag of stoot een al wat ouder mensenlichaan binnen. Dit kan eventueel dus  gepaard gaan met lichamelijke reacties als ernstige vermoeidheid, lichte hoofdpijnen i.v.m. veranderingen in de regenboog hersenstam, plots opborrelende tranen, losbrekende energieën uit het bekken, rug, nek, voeten, kniëen en ga zo maar door.

Dit is namelijk weer een Goddelijke Transfusie van nieuwe LeMUria Bloedcodes om toch nog laag-astrale lagen, die zich nog immer aan ons wisten te hechten, via familie-lijnen, définitief uit ons systeem te wissen.

Een wereldwijde Actvatie vond er plaats via het Deelnemersveld van deze reis. Op Afstand geleid vanaf het plein naast de Sint Jacobus Kathedraal in Santiago de Compostella op 10-4-2024
@MariavanderGeest (Sterrenpoort Oegstgeest)

Op een belangrijk kruispunt van Leylijnen zijn er 7 dagen lang van 9 – 16 april 2024, in en rondom Santiago de Compostella, grote Groene golven van Licht door het LeMUria Songline Netwerk uitgezonden met de hulp van Moederdrakeinnen vuur, stromend door een ingenieus kristallijnen buizenstelsel vanuit Noord Spanje alle windrichtingen op.  

Opname 15-4-2024 staande OP DE KELTISCH DRUÏDISCHE EURO-STAR, aan de voet van de Hercules Vuurtoren aan de Atlantische Oceaan
in A Coruna ten noorden van Santiago de Compostela
@Mariavandergeest (Sterrenpoort Oegstgeest)

En hierop aansluitend volgt een voortbordurende Initiatie Activatie Code met integrale Formules vanuit de Uluru Rock LeMUria Moederbronnen toegzonden via de Crypte van de Aportel Jacobus in Santiago de Compostella Kathedraal.
Wil je deze dus liever niet ontvangen? Kijk dan niet!

@www.MariavanderGeest.com (Sterrenpoort Oegstgeest)

Nadat je gekeken hebt naar bovenstaande Video uit de Crypte, volgt hier een korte opname rondom de waterval en brug van Ponte Maceira , waar enorm gestreden is, omdat dit de uitgemeten Holy Keltisch-Druïdische zou zijn, waar de om het leven gebrachte Apostel Jacobes (in Jeruzalem) naar toe gebracht werd om zijn laatste rustplaats te vinden. Het was naast het bos rond het San Pedro de Rocas Klooster op de berg Barneiro, een van de meest feeërieke plaatsen, waar voelbaar verschillende Water en Bos ElfenPoorten open mochten gaan, toen wij daar verbleven. 

Én wat vind je van de schoonheid van deze waterval in Fervenza de Ezaro, gelegen naast de rotsberg Pino. Haar oeroude rotsomgeving bevat zóveel kracht en wijsheidformules!!! We hebben er dus ook weer flink samen geklonken, want het water stroomt hier rechtstreeks de Atlantische Moeder Oceaan in!!! 

Gewéldig toch hoe we met elkaar verbonden alsmaar verder de oorspronkelijke Tonen, Formules en Frequenties mogen ontsluiten op Weg naar een opnieuw opgebouwd Netwerk van Feeërieke OerMoeder LeMUria krachten.

TOT SLOT

Wil jij Moeder Aarde, omringd door de Elohim, Aartsengelen, Shekinah, Meester Jezus en  de Hathors, bijstaan in deze Grote GeNeeskrachtige Transformatie Tijd, dan vraag ik je geregeld mee te doen op Afstand met mijn op zondagavond geleide Rosamundia World Peace Healing Cirkels én onderstaand gebed vóór je in meditatie gaat om 20 uur, hardop te lezen. Zie ook mijn AGENDA bovenaan deze website voor nog meer belangrijke data.

Klik op titel van gebed om PDF te downloaden.

GEBED tot de Elohim Aartsengelen Metatrona en Sandelfona
Aartsengelen Metatrona en Sandalfona
Wij vragen jullie vanuit onze Hathorgodinnen harten
Leg alsjeblieft vandaag samen met de Elohim en alle Aartsengelen, maar met name met:

Raphaëla van het Oosten
Michaëla van het Zuiden
Gabriëla van het Westen
Uriëla van het Noorden

Een kordon van Galactisch Hemels Moeder Licht, Liefde &
goede tierende energieën om ons allen heen.
Waak over ons Sterrenpoort Kanaal van Hemelse Liefde tussen Hemel en Aarde
Stuur ons alsjeblieft Liefde en de juiste Moeder Tonen
Om hier een diep gewortelde grote LeMUria Activatie te laten plaatvinden t.b.v. ons Zonnestelsel.

Zodat wij op vruchtbare eendrachtige wijze, onze Moeder Planeet
Terug kunnen installeren in het Moeder Reuzenrad Universum
Om zo als één Bundeling van schitterend zilverwit goud roodkoper LeMUria Licht
Moeder Aarde zoals van ouds te kunnen bevruchten t.b.v. al haar levende wezens.

Aartsengel Metatrona, stuur NU de Magnetische VaderBronkracht naar Moeder Aarde.

Aartsengel Sandalfona, stuw NU de Elektrische MoederBron en Kristallijnenkrachten

uit Moeder Aarde omhoog en bundel het met de Magnetische krachten 

Zodat beide stromen zich samenballen en verspreiden via de waterkristallen onder de IJssel, om de LeMUriaanse Drakenlinie alhier te bevruchten met het oorspronkelijke Bloedrode kristalzaad van Christus en Christina 

En deze omhoog te stralen naar de elektrische en magnetische planetaire axiotonale Draken en Drakinnen leylijnen naar de ons zo geliefde omringende planeten & sterrenstelsels. 

Zodat de Kristal Wijsheid en Inzichten alsmaar zullen blijven uitdijen tot in het oneindige aan het Herstel van LeMUria, Moeder Aarde met al heer levende Wezens tot in de oneindige verten toe.
Zo Zal het Zijn én Zo is het 

AMEN

In de Sterrenpoort had ik van te voren een LeMUria Sterrenpoort Cirkel gevormd, waar in de buitenste ringen 72 Moeder (Alien) skulls, met 15 Orka’s opgenomen waren. Allen waren speciaal voor deze LeMUria Aardehealing Activatie-reis geïnitieerd en mogen de komende maanden uit gaan vliegen via mijn LeMUria HealingnWebshop. Kijk dus af en toe in de categorie 00) NIEUW.

Wil je zelf graag eens langskomen? Maak dan gerust een afspraak om kennis te maken en/of iets uit te komen zoeken. Ik zorg dat er thee zal klaar staan!

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

Laat je Inwijden door Moeder LeMUria via de heilige Trimurti: Jezus, Moeder Maria en Maria Magdalena

Lieve Lichtwerker,

Wat gaan we toch door een alsmaar omhoog flitsende energie periode heen met z’n allen, want de ene krachtdag na de andere passeert ons. Verzorg je gronding dus stevig! Trek de natuur in, zing, zwem of poets je woning!

Bestudeer alsjeblieft nog eens goed bovenaan deze website in AGENDA 2024, alle data waarop we met elkaar als één ‘Rosamundia World Peace Healing Circle’ Moeder Aarde kunnen bijstaan én natuurlijk onszelf bezegelen met wonderbaarlijke frequenties die haar weerga niet kennen. Bij iedere datum staat duidelijk vermeld waarnaar je het beste kunt luisteren om het meest gewenste reslutaat te behalen t.b.v. Moeder Aarde én je eigen verdere BeZielingsporces.

Inmiddels ben ik bezig met de allerlaatste voorbereidingen richting onze Santiago de Compostella Aardehealing Activatiereis van 9 – 16 april 2024, waarbij ik ook jouw hulp op afstand, vanuit je eigen veilige warme huis, goed zal kunnen gebruiken, want er staat ons een geweldige LeMUria missie te wachten.

Moeder Maria werd daar samen met haar zoon Jezus en Maria Magdalena reeds meerdere keren naar toe Opgeroepen – vóór én na de krusiging – omdat zij (lees gerust: wij) reeds bij de aanleg van Moeder Aarde in en rondom Moeder Aarde een Sterren MAtrix hadden aangelegd, welke door ‘foute’ buitenaardsen grotendeels vernietigd werd.

Ook in het Noordwesten van Spanje, waren er in deze MAtrix etherische Kristallen aangebracht.

Om het herstel van deze Sterrenpoort in te luiden, werden we in opdracht van de Galactische Uluru Moederraad, vele levens achtereen energetisch voorbereid sinds de geboorte van Jezus en zijn kruisiging ruim 2000 jaar geleden. Deze missie gaan we nu tijdens de Santiago de Compostella reis tot voleinding brengen. 


Carneool – Wit Seleniet Octaëder

Momenteel vindt dus de finishing touch plaats rondom deze krachtplekken, om de oorspronkelijke GeNeeskrachtige Rosamundia Harte Poorten, samen met alle Natuurwezens, volgens onze Heilige Graal methode definitief te laten OP-WELLEN.

OMDAT HET VOOR VEEL OUDE ZIELEN ZÓ ONTZETTEND BELANGRIJK IS HIER WEER AAN DEEL E NEMEN ÉN HUN AFGESPROKEN BIJDRAGE AAN TE LEVEREN, VOLGT HIER NOGMAALS DE OPROEP OM JE OP TE GEVEN.

IN DE HERFST ZAL DEZE INWIJDINGSCERTIFICAAT REIS EEN VERVOLG KRIJGEN TIJDENS EEN LEMURIA AARDEHEALING & ACTIVATIE REIS NAAR JAPAN VAN 4 – 20 OKTOBER 2024, WEDEROM O.L.V. DE TRIMURTI: JEZUS, MOEDER MARIA EN MARIA MAGDALENA.

Ik wens iedereen een bijzondere krachtige Inwijdende reeks Krachtdagen toe én vergeet niet dat we alleen met elkaar deze belangrijke taak voor Moeder Aarde zullen kunnen verrichten.

Weet dat ieders Pad tot BeZieling, Spiraalsgewijs omhoog geleid wordt via (Deelcertificaten) Inwijdingen, waarbij niemand een trede over zal mogen slaan ter BeZieling van Lichaam & Geest.

In de Sterrenpoort / Oegstgeest kan je dit InwijdingsPad op LeMUriaanse wijze doorlopen door bijvoorbeeld consequent / geregeld mee te doen aan de op afstand geleide World Peace Healing Circles. Hierbij worden ook de LeMUria Aardehealingreizen betrokken.

Wens je lid te worden van de ‘Rosamundia World Peace Healing Whatsapp groep’, geleid vanuit de Sterrenpoort, waarbij we onderling nuttige info uitwisselen van krachtdag tot krachtdag? Stuur me dan even een mailtje met je mobielednr en naam én vertel me wat je achtergrond zoal is: maria@sterrenpoort.com

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

FENG SHUI, MANTRA’S & KRISTALLEN worden alsmaar belangrijker in jouw huis, praktijk & werk

Lieve Lichtwerker,

De invloed van Sirius en de Pleiaden is dagelijks aan het toenemen nu we door de éne 3-3 poort na de andere in maart op weg zijn via 12-3, 21-3 en 30-3 naar Pasen op 31 maart en 1 april.

De impulsen afkomstig van de Pleiaden, Sirius en onze Zon, lijken soms op stroomstoten, gecompleteerd met de verbindende Venusliefde, die ons allen bestookt met Schoonheids- en Harmonie Codes, terwijl de wereld om ons heen hierop reageert met volop agressie. Zij hebben nog niet voldoende 3333 balans om als één verenigde eenheid te leven, maar bewegen in disbalans tussen het water en vuur element, waardoor ze telkens in strijd zijn tussen gevoel en denken.

Op onze Nieuwe Moeder Aarde, waar de Draken-, Walvissen-, Dolfijnen- en Eenhoorn water- en vuurkrachten elkaar ontmoeten in de LeMUria LichtCirkel vanuit de Kosmos én omhoog uit het Hart van Rosamundia, komen nu gigantische krachten vrij die de éne na de andere Water- en Vuurpoort zal blootleggen rondom Moeder Aarde.

Het Zwarte vuurkrachtige Lava, Obsidiaan als ook het glasharde Blauwe Andara Obsidiaan zullen als Pilaren van onderuit de LeMUria water-vuur kruispunten, uitgelijnd worden op de Drakenkastelen in de moerassen van Moeder Aarde herrijzen.

Dit zal het nodige losmaken en voor opschudding kunnen zorgen waar je woont, want LeMUriaanse Lichtwerkers wonen gegarandeerd al hun hele leven, kort of lang op woonplekken, waar ze hun Licht inzetten om de hier nog altijd regerende  dwergennesten voor eens en altijd uit de wereld te helpen uitbranden met hun speciaal hiervoor gecodeerde en opgebouwde lichtlichamen. Als er een water- of vuurpoort zich opent waar jij woont of naar toe reist, dan komen er ook veel van die onzichtbare dwergennesten vrij. Dit roep om aandacht om jezelf extra te beschermen en in kracht te blijven. Hiervoor wijs ik je op enkele belangrijke zaken om mogelijk gebruik van te maken.

Feng Shui

Het zal dus zeker enorm van belang zijn of jij beschikt over krachtig speciaal hiervoor geactiveerde en ingewijde hulpmiddelen om de vrijkomende energie vanuit de onderaardse ‘kruipruimten’ in en om jouw woning / praktijk / bedrijf meteen in goed banen te leiden.

Zoals de oude filosofische Chinese wijsheid van de Feng Shui leer al sinds vele duizenden jaren vertelt over hoe je de onzichtbare stromen tussen Hemel en Moeder Aarde in juiste banen kunt leiden door haar energetisch positief te beïnvloeden. Net zo als de Wijsheid en de kracht van het gebruik van het  zingen van Mantra’s en specifieke Klanken, is ook het gebruik van de magische krachten van Feng Shui  afkomstig uit de Oertijd van LeMUria.

In de geschiedenis dook het gebruik van Feng Shui voor het eerst weer op aan de oevers van Yangshao aan de 6830 km lange Yangsze Rivier of Gele Rivier in noordoost China. Dit is een van de 12 Heilige LeMUria rivieren op Moeder Aarde.

Bij Feng Shui wordt er gebruik gemaakt van de overal aanwezige, circulerende, levenschenkende CHI kracht van de Elementen en de windrichtingen. Door in je omgeving bewust gebruik te maken van Feng Shui, maak je ook gebruik van de binnenstromende klanken, formules en codes die ik energetisch toevoeg alvorens ik een kristal of (half)edelsteen de besteller zal verzenden. Hiermee reguleren mijn specifiek gecodeerde en geactiveerde kristallen, hoe er rondom hen volop HARMONONISCHE KLANKSPIRALEN in de leef- of werkomgeving binnen spiraliseren – zowel uit de ruimte alsook richting de zogenaamde binnenaardse dwergenwereld in jouw omgeving.

LEMURIA MANTRA: SO HÁM SHIVO HÁM

Shivoham = Ik Ben Shiva, prachtig, helder alles door en overstralend en puur = Hèt pure bewustzijnsveld van de Goddinnelijke LeMUria Trimurti: Brahma, Shiva en Vishnu – Dé alles Overstijgende gecodeerde Boeddhin MAtreya Uluru energie uit de LeMUria MoederBron van al het Leven.

Ik, Maria van der Geest, stel voor dat we met elkaar op weg naar Hemelvaart op 9 mei 2024, met ons allen ook gebruik gaan maken van deze Helende SHIVA LeMUria  Mantra, om onze ademhaling stevig in te zetten, zodat er nog meer CHI – levengevende energieën – door onze leefruimte en lichaam op en neer gepompt zullen gaan worden, waarbij meteen ieders zenuwstelsel  via haar/zijn actieve sympaticus en rustgevende parasympaticus, in evenwicht getrild worden als een ware verademing om in deze opwindende tijd, geholpen door de energie van de Moeder Drakinnen, Eenhoorns, Walvissen en Dolfijnen, onze woonomgeving met reinigende, levendige creatieve Helende Mantra energie te verrijken.
Chant geregeld met klemtoon op HAM, telkens op een krachtige uitademing. Duur 11.33 min:

Nu we in 2024 in het Chinese Jaar van de Moederdrakin leven, is het belangrijker dan ooit dat je je ontdoet van je oude ballast, dus altijd nog ergens aanwezige blokkades laat opruimen met de hulp van de Moeder Draken:

 • Zet hiervoor op specifiek plaatsen gewijde skulls, drakinnen, eenhoorns en draken neer. Bijvoorbeeld links van je voordeuren en bij overige deuren en ramen.
 • Zorg dat er zoveel mogelijk orde is in je woning en werkomgeving
 • Ruim op, want rommel in je huis kan je beschouwen als een blokkade en heeft negatieve invloed op alle energiestromen

Op internet is er nog meer informatie te vinden over hoe jij gebruik kan maken van de Schoonheid en Harmonie van de meest oorspronkelijke ruimtelijke ordenings filosofie uit LeMUria: Feng Shui, want het is tevens de kunst van het juist plaatsen van alle voorwerpen om negatieve energieën die binnenstromen om te buigen tot positieve, welke ook tot positieve gedachten zullen leiden, dé basis om een GEVOEL VAN GELUK & VREDE te creëeren voor iedereen die daar zal wonen of werken.

TIPS:

 • NIEUW: 2E INWIJDINGS VIDEO (opgenomen via Zoom)

Afgelopen woensdag heb ik op afstand een 2e Meesterlijke LeMUria Inwijding via Zoom geleid, waarbij we onze stem flink hebben ingezet ter heling van negatieve stromen, die onze oorspronkelijke meegebrachte D.N.A. / R.N.A. Bloedcodes klem hebben gezet – in toom hebben weten te houden. Tijdens de bijna 2 uur durende Inwijding Healing Sessie, werden we bevrijd van dit beklemmende gevoel én hebben we tegelijkertijd onze D.N.A. / R.N.A. Bloedcodes gebruikt o.l.v. MA’AT, de Moedergodin met Veerkracht & MOZES, de profeet van gerechtigheid, om Hebreeuwse 3-lettercode combinaties Y-H-V (van YHVH) met een sterke verbeeldingskracht te laten klinken, die 64 Sleutelcodes bevatten van de Profeet ENOCH. Deze spelen allen een bijzonder magische rol bij het coderen van 64 Aminozuren in jou lichaam, die met elkaar de basis zullen gaan vormen om weer nieuw Celweefsel tot stand te gaan brengen, allereerst in jouw fysieke en vaak overbelaste zenuwstelsel en fysieke Oude BeZielde LeMUria Lichaam.

HIER bestel je een voor jouw persoonlijk gecodeerde
2e MEESTERLIJKE LEMURIA INWIJDINGS VIDEO voor slechts € 33, om ook jouw Kristallijnen Bloedcodes door mij te laten Activeren en Inwijden.
Dit zal automatisch gebeuren tijdens het actief mee doen.

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

Neem wekelijks deel op Afstand aan mijn Sterrenpoort Reanimatie Team Healing LichtCirkels + MP3

Lieve Lichtwerker,

TEN BEHOEVE VAN ONS LEMURIA REANIMATIE TEAM

 1. Publiceer ik MP3 76 – 33.00 – bestellen kan HIER
  Titel: ZUIVEREND GECODEERD BLOEDWATERPLASMA, DOORSPOELT JOU EN MOEDER AARDE VANUIT DE KOSMOS I.S.M. WALVISSEN, DRAKEN EN EENHOORNS ETC, 57.43 MIN
 2. 20-3-24 VIA ZOOM – MEESTERLIJKE LEMURIA INWIJDING & SOUND HEALING DOOR MA’AT i.c.m. 2e reeks van 24 Namen van God & Godina  –  €33.00 – Deelname Ticket bestel je HIER
 3. 9-16 april  2024: Deelname op Afstand aan Aardehealing Activatiereis naar Santiago de Compostela – € 55
  Deelname Ticket bestel je HIERDit is Deel 1 van een 2-delige Ingewijdingsreis door Meester Jezus en Moeder LeMUria, want van 4 – 20 okt 2024 zal Deel 2 plaatvinden tijdens een Aardehelingreis door Japan.
  ALLEEN door actief deel te gaan nemen aan de Santiago Whats App groep én geregeld op zoek te gaan naar info etcetera, te mediteren enz., zal er aan het einde een Certificaat toegezonden worden. Lees verder de info in mijn eerdere BERICHT en in mijn webshop>, waar je HIER een geïnitieerd Deelname Ticket ruim op tijd kan bestellen on der de titel:


VREDES LEMURIA RosamudiaSchelp Rozen te bestellen
in vele kleuren en tinten. Zij verlaten altijd geïnitieerd door onze NOTRE DAMES: MOEDER MARIA & MARIA MAGDALENA, als cadeau voor jezelf of een dierbare, de Sterrenpoort in Oegstgeest  

De World Peace Healing Circle is inmiddels via ons vele Lichtwerk – uitgegroeid tot een Reanimatie Team voor Moeder Aarde. We zijn verspreiders van Rosamundia Liefdestrillingen via het Binnenaardse Bron- & Rivierenstelsel naar meren, zeeën en Oceanen. Dit is een ingrijpende aangelegenheid t.b.v. een grootschalige orgaan- en weefsel transplantatie van al het leven, waarbij ieder persoonlijke Aquarius watercodes ontvangt en zal verspreiden via haar eigen Waterhuishouding t.b.v. Lever, Nieren, Gal en Blaas, Hart en Longblaasjes, Dunne en Dikke Darm en ga zo maar door. Door jouw Deelname telkens opnieuw, komt er een enorme tsunami aan nieuwe Aquarius watercodes door onze LeMUria LichtCirkel heen beschikbaar voor een totale Orgaanweefsel Transformatie binnenin Moeder Aard, waar zich nog weefsel bevind die langzaamaan toe is aan een krachtige kristallisatie en uitlijning met haar eigen, van oorsprong hier naar toe gereisde Volk (Ras). 

Hoe komt dit eigenlijk tot stand?

In de Kosmos staan enorme draaiende kolkende Vortexen, zowel koude als kokendhete Plasma Bronnen, gericht op Moeder Aarde via onze Zon, Maan en Planetenstelsel. 

Onze deelnemersgroep ontvangt via een OverAll Kruin Kelk (= bekkenkom) continue druppelend gewijs HarteFrequenties t.b.v.  alle deelnemende LeMUriaanse Lichtwerkers om als Scheppende Mediators opnieuw te dienen tussen de OerBron in de Kosmos en de Bron van alle Levende Wezens op Moeder Aarde.

Ook jij kan als LeMUria LichtBron Codedrager Moeder Aarde helpen om dag en nacht  (zonder je er bewust van te zijn) Lichtwerk te verrichten tussen Hemel en Aarde in afstemming op de Elfjes Rijken rondom de Uluru Rock, Avalon en andere krachtplaatsen, die hier van Oersprong voor waren ingericht.

Tussen deze Feeërieke krachtplaatsen, stroomt er vanaf het allereerst uur dat de Rotatie van de Moeder Aardes Aardas opgang kwam, een vuurspuwende Waterdraak-darkin Regenboog, als een  waterslang geleidingssysteem, tussen alle krachtige Elf & Natuurwezen Bronrijken. Dit gebeurt doorgaans diep inwaarts in Moeder Aarde, via verborgen wateraderen, als waterkanalen, rivieren en bronnen, waar immer nog in de meren en zeeën Zeedrakinnen Kastelen met Kristallijnen Torens en bekkens verscholen liggen, waar Moederdraken zich eeuwenlang in terugtrokken én contact onderhielden met het Oerbewustzijn van de alleroudste LeMUriaanse zeefamilies geslachten. 

Bijna alle Poorten die toegang gaven tot deze werelden, werden abrupt afgesloten toen bleek dat er negatieve dwergachtige buitenaardse wezens, gebruik wilden gaan maken van deze Scheppende GeNeeskrachtige Bronnenstelsels, om er hun eigen vervalste D.N.A.-klankcodes in te zetten, wat deels ook gelukt is via de inbreng van valsificatie klanken. Hierdoor ontstonden er vreemde afwijkende levensvormen met gedrag dat sterk afweek, omdat er verkeerde schimmels en bacteriën tot leven gebracht werden via het water en ten slotte ook ons, van  oorsprong Kristallijnen Christus-Christina bloed, muteerde.

Onlangs kwamen er enkele cliënten langs voor een Aquarius Sound Healing, waarbij ik hun meegebrachte Codes mocht omzetten tot weer levenscheppende Tonen t.b.v. hun eigen oorspronkelijke Indianen Stamboomlijn. Dit werkt dan zigzaggend over Moeder Aarde via vele aftakkingen op Holy-stische wijze, maar natuurlijk ook door in hun eigen voorouderlijke geslachtslijnen, kinderen en na-generaties.


Pakake – een Heilige Walvis voor de Maori

Pakake, de heilige Maori – Klank Walvis kwam langzij en vroeg een Moederdrakin én een tweestaartige ZeeMeermin, om met haar samen naar een speciafieke Licht Bronstad in het Rosamundia Hart van Moeder Aarde te zwemmen. Bij aankomst onder de Uluru Rock Poort, werden we meteen toegelaten tot een hele grote SchelpenGrot in het Versteend Hout Domein, waarin het Allergrootste Schelpwezen woont.

Mijn cliënt werd omringd door 12 trommelende KlankVrouwen (Lees: Uluru Grandmothers!) en wij klonken met elkaar 3x ULURU. Alras kwamen er onder uit het Binnenaardse Rosamundia Hart, vanuit 12 verschillende Sterrenstelsels in de Kosmos, minutieuze Zeedraak-, Walvis – Dolfijn atoompjes VRIJ. Zij dartelden als kikkervisjes door onze aura gezamenlijk opgebouwde Aura heen, om zich gedurende de Rosamundia World Peace Healing Circles, op zondag alsook op Poortdagen, Volle Manen en Hoofdfeestdagen, zich te verspreiden via ons Bloed, Licht en Water, over geheel Moeder Aarde, om zich alras met Ma’at & Da’atkracht, te nestelen in een baby van een zwangere vrouw.

De Uluru Rock is ook de Kraamkamer als Baarmoeder voor de allereerste opvang van Draakjes, Zeemeerminnetjes, Walvisjes en Dolfijntjes, zoals ze van Oersprong op Moeder Aarde via het Kosmische WaterPlasma ingezaaid werden. Zij zoekt echter LeMUriaanse en Atlantische Zielen die borg willen staan voor de verdere opbouw van het oorspronkelijke GeNeeskrachtige Groene Elfen Natuurwezen & Bomen Plantenrijk op Moeder Aarde.

 • We gaan hiervoor haar Wateraderen met
 • Kosmisch Bloedplasmawater doorspoelen en zuiveren én via
 • Diepe bronnen, rivieren, meren en langs zeeën en Oceanen, uitgekiende Orgaan Transplantaties uitvoeren.

 Zojuist ingewijde en dus geactiveerde Producten in mijn LeMUria Healing Webshop 

 • VREDES LEMURIA ROOSJES: KUNSTHARS OPGEVULD MET WIT SELENIET RONDOM EEN SHIVA SCHELPJE – €8.00 –Doorsnede 5 cm en 2 cm hoog – categorie 02)
  ROSAMUNDIA SCHELP ROZEN is in vele kleuren en tinten verkrijgbaar en verlaat altijd geïnitieerd door onze NOTRE DAMES: MOEDER MARIA & MARIA MAGDALENA de Sterrenpoort in oegstgeest. Klik HIER voor meer info

 • LEMURIA EENHOORN: MERLINIET IN WIT SELENIET – IN BESCHERMEND KUNSTHARS GEGOTEN + MP3 26.37 MIN – €99.00 – Afmetingen: 12,5 x 4 x 10 cm – Chakra’s: Allen
  In categorie 32 in meerdere kleuren te bestellen

De uitzonderlijke krachten van een LeMUria Witte Merliniet Seleniet Eenhoorns is dat ze in staat is om de circulerende energieën in en om het menselijk lichaam te centraliseren en uit te lijnen tussen al jouw zoekende Sterrenzielendelen om hen geleidelijk aan te herenigen!

Hieronder een gratis opname van een Inwijdende MP3 waarin voor het eerst weer de MATrixen van Oerwalvisbewustzijn weer op elkaar afgestemd raken doordat ook jouw Innerlijke OerMoederDrakin, Eenhoorn, Dolfijn via je Hogere SchelpElf van binnenuit BeZielende Toonfrequeties omhoog haalt uit het ROSAMUNDIA Hartekrachtveld van Moeder Aarde! Als jij een van mijn bovenstaande Seleniet Merliniet Eenhoorns of onderstaande Walvissen besteld in mijn LeMUria Healing Webshop, ontvang je dezelfde MP3 nogmaals, maar dan een die voor jouw persoonlijk geïnitieerd wordt door Moeder MAYA met LeMUria Transformatie Codes vanuit de Moederbron van al het Leven.  

MP3 Inwijdende LeMUria MA’AT Sound Healing – duur 26.37 min

 • Wit of GOUD SELENIET WALVIS IN KUNSTHARS MET LEMURIA KLANKGODINNEN SHIVA SCHELPJE + MP3 26.37 MIN- €33.00 – Afmetingen: 7,5x4x4 cm (lxbrxh)  gewicht: ongeveer 51 gram.Zij is een zeer wijze Maori Walvis en verbonden met het LeMUria Walvis Netwerk via de Uluru Rock Moederpoort, waartoe ook de Maori LeMUria ‘Pakake’ (lees: Walvis)  toe behoorde en nog altijd naar uitgekeken wordt in de Maori cultuur.

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

9-16 april 2024 Deelnemen op AFSTAND aan Aardehealing Activatiereis: Santiago de Compostella in Spanje

Lieve LeMUriaan,

Wie als deelnemer op afstand 10 t/m 16 april van 20-20.30 uur in meditatie zal gaan, wordt rijkelijk beloond vanaf de Jacobsladder met initiatie’s vanuit dit Pelgrimsoord. (9e nog niet).

Van te voren ontvangt men een Sound Healing MP3  en een kort begeleidend schrijven van mogelijk te bezoeken plaatsen in en rondom Santiago de Compostella.

Zodra jij je betalingsbevestiging ontvangen hebt in je Mailbox, door HIER je PERSOONLIJK GECODEERDE AARDEHEALING TICKET te bestellen, zal er op LeMUriaanse wijze een doorlopend Transmissie Kanaal heropend worden in je Hoger Bewustzijn.

Het is de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar info, omdat dit hoort bij je eigen Inwijdingsweg. Dit keer ontvang je na afloop een Deelnemerscertificaat, want van 4 – 20 oktober 2024 zal er een belangrijke vervolg Aardehealingreis plaatsvinden naar JAPAN.

BEIDE INWIJDINGSREIZEN ZULLEN ONDER DE HOEDE VAN MOEDER LEMURIA & MEESTER JEZUS
EEN KRACHTIGE SPIRITUELE IMPULS MOGELIJK  MAKEN.

Bedevaarten waren een essentieel onderdeel van het West-Europese geestelijke en culturele leven tijdens de Middeleeuwen. Santiago de Compostela is een beroemd bedevaartsoord in het noordwesten van Spanje. Zij was ná Jeruzalem en Rome het meest belangrijke pelgrimsoord. Zij werd een symbool in de strijd van de Spaanse christenen tegen de islam. De stad werd aan het eind van de 10e eeuw verwoest door de moslims, maar volledig herbouwd in de volgende eeuw. Met zijn romaanse, gotische en barokke gebouwen is de oude binnenstad van Santiago een van ‘s wereld mooiste stedelijke gebieden.

De oudste monumenten zijn gegroepeerd rond het graf van Sint Jacob en de KATHEDRAAL die de opmerkelijke Pórtico de la Gloria bevat.

Afbeeldingsresultaten voor kathedraal santiago de compostela
Kathedraal in Santiago de Compostella, eindpunt van de lange afstandswandeling via de door Sint Jacob ingewijde
El Camino (schelpen)route vanuit heel Europa.

De pelgrims op weg naar Santiago zijn herkenbaar aan de sint-jakobsschelp, het teken van de heilige Sint Jakob, waarvan de naamdag op 25 juli groots gevierd wordt. Als dit op een zondag valt, wordt het een heilig jaar genoemd.

Op deze plaats is de sluier heel dun tussen Hemel en Moeder Aarde, waar de Jacobsladder dus makkelijk als een verticale Aardas naar de Elfenrijken toe beschouwd kan worden én loopt door als een Hemelsladder naar een deur die toegang geeft tot de hemelrijken. De Kathedraal zou volgens oude heilige geschriften bovenop een Oerheuvel zijn gesitueerd, waar de Schepping als eerste uit de Oer Moederzee opdook.

 • Het wordt een rustige reis, waarbij we vanuit de Boeddhin MAtreya gedachte te werk zullen gaan. Dus geen tussentijdse (mondelinge) berichten. HET ZAL EEN INNERLIJKE VERRIJKING GEVEN!
 • Via een Santiago Whatsapp groep, zal ik dagelijks enkele belangrijke foto’s delen om de deelnemers thuis op de hoogte houden.

* Heb je het gevoel dat je hier ooit geleefd hebt met een speciale missie?
* Of dat je hier geweest bent in een karavaan of schip met Moeder Jezus, Maria, Maria Magdalena op weg naar Brittannica om bijvoorbeeld de Apostel Jacobus te bezoeken.

Dan zal een bevrijdende / verlossende Transformatie in je persoonlijke beleving teweeg mogen gaan brengen, want ook hier ligt weer een belangrijke verscholen Uluru SterrenPoort op een super belangrijk VENUS-NIER Draak-Drakinnen kruispunt van Leylijnen (Songlijnen) naar zowel het zuiden in Afrika, alsook naar Lourdes, doorlopend via Paris van Isis alsook het eiland Brittannia.

Hier hebben wij in een ver verleden, zowel op Afstand alsook fysiek een bezoek gebracht, vlak voor de ondergang van Atlantis, alsook duizenden jaren later in de Discipelen groep met de Maria’s, en enkele Apostelen rondom Jezus, omdat we hier rijkelijk gevoed werden vanuit de Kosmos met info t.b.v ons belangrijke voorwerk, in aanloop naar de aanleg van de huidige Nieuwe Aarde Tijdlijn op Moeder Aarde, met al haar terugkerende GeNeeskracht via Sterren en Planeten, alsook vanuit een hier heel specifiek contactpunt met ons ULURU ROCK SCHELP ELFEN DOMEIN.

Zodra jij je betalingsbevestiging ontvangen hebt in je Mailbox, door HIER je PERSOONLIJK GECODEERDE AARDEHEALING TICKET te bestellen, zal er op LeMUriaanse wijze een doorlopend Transmissie Kanaal heropend worden in je Hoger Bewustzijn.

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

Wie zich opgeeft

Zoals het Klokje thuis tikt, tikt het nergens! Via Video Sound Healing & LeMUria MP3 75

Vooraf: aan het einde van dit bericht worden 2 nieuwe Sound healingen aangeboden (Video en MP3 nr 75), die persoonlijk voor de besteller geïnitieerd worden door Moeder Hathors! – Beide heel geschikt om ook op zondag tijdens een Rosamundia World Peace Healing om 20 uur te gebruiken!

Beste lezer en lichtwerker,

De Activering die we zullen ontvangen vormen een essentieel onderdeel van de Nieuwe Aarde Tijdslijn, samen met de Raad van de LeMUria Rosamundia Moederdrakinnen, waarbij we ons vermogen tot uitdrukking zullen mogen gaan brengen in 2024, om als multidimensionale Godinnelijke Wezens, als Galactische Drakinnenrijders door de Spiraliserende Roosvormige Melkweg te glijden. Dit is echt geen fantasie, maar pure werkelijkheid aan het worden. Ervaar de Sterrenliefde van jouw eigen Meesterlijke Drakinnenziel, als ze bij je langskomt en je aanspoort om samen met haar, werk te gaan maken van een lang gekoesterde LeMUria Droomwens. 


Zeldzaam exemplaar van
Licht-Grijs
Groene Maansteen Elfenbol XL 12 cm

In het westen van Europa is er altijd een levendige cultuur geweest rondom feërieke wezens als Draken, Dwergen,  Kabouters, Bossen, Elfen, Walvissen Dolfijnen en Eenhoorns.

De Druïden, de Keltische Priesteressen en de Katharen, bleven via de contacten en ceremonies van Moeder Maria en Maria Magdalena samen met hen ná de kruisiging, ook na hun levens op Moeder Aarde, de invloeden van de Natuur en alle Natuurwezen Energieën, in het geloof aanwezig.

Bomen, Kristallen, Rotsen, Gesteentes en speciale Bronplaatsen en Meertjes, kregen allen een betekenis in afstemming op het firmament vol Sterren en Planeten, zodat ze hun voorouders uit LeMUria konden dankzeggen en van Hart tot Hart, van Ziel tot Ziel, symbolische inwijdende krachten konden uitwisselen. Veel hiervan is verloren gegaan door binnenaardse innerlijke strijd, want Energetsiche Songlines sloten zich tussen Kosmos en het Hart van Moeder Aarde, omdat er misbruik werd gemaakt van de Scheppende Holy-stische Moeder Godinnen Krachten.

Ook Moeder Maria en Maria Magdalena werden al vlak na de kruisiging van hun geliefde zoon en metgezel, op gruwelijke wijze er op geattendeerd, dat vrouwen geen spreekrecht meer mochten hebben én zij hun leringen direct moesten stoppen. Inmiddels was hun Geliefde Jezus al naar een ver land in Azië op weg en kon hij het bevel dat onder auspicien van ene Apostel Paulus was uitgevaardigd, niet niet meer tegenspreken in het openbaar.

Hij en nog meer Apostelen (waaronder ook nog hedendaagse Goeroe’s) hebben uit jaloezie naar de torenhoog verhevene Maria’s (Myriam’s / Migdala’s) toe, bepaalde leringen van Meester Jezus verdraaid en heersten ze als een patriarchaat, onder kwade demonische invloeden van het Onlicht. Schadelijke schijnheilige valsificatie codes slopen als maar meer in de leer van Christus en Christiana (Bijbel), om de scheppende vrouwelijke Hogere energieën eruit te wissen. Zowel in de Christelijke en Orthoxe kerkgemeenschappen, alsook is Spirituele Goeroe gemeenschappen, ondervinden hun Volgers hier geregeld dankzij het uitspreken van foute Mantra’s en Gebeden, de nadelige gevolgen van.

Waaraan ligt dit eigenlijk werkelijk ten grondslag én waarom hebben vrouwen zoveel moeite om hun ware innerlijke zegje in het openbaar te doen?

Een kennismaking met de apostel Paulus | Kerknet
Apostel Paulus

Dat komt allemaal mede door de Wet die door de Apostel Paulus al direct na de kruisiging is uitgevaardigd,  waarin het spreekrecht van vrouwen tot verleden moest gaan behoren. Er werd in opgenomen dat een vrouw nimmer de leer van Christus-Christina meer mocht verkondigen. Haar woorden werden afgedaan als een ‘valse leer’, waardoor een patriarchale Christusleer ontstond en de woorden van de geschriften (Evangelie) van Moeder Maria en Maria Magdalena, als niet waar werden beschouwd en enkel Moeder Maria vele eeuwen later weer als Heilig mocht worden gezien om de plaats in te nemen van de Heidense Natuurgodinnen. 

Moeder Maria, Maria Magdalena en uiteraard ook alle vrouwelijke Discipelen dienden om deze wettelijke uitvaardiging, meteen te gaan vluchten, nadat ze hun Leermeester Jezus van het kruis hadden bevrijd en via zijn graf, met van te voren aangelegde vluchttunnels, in veiligheid konden brengen. Door middel van Klank, Kleur, Geur en Natuurlijke middelen brachten ze Jezus op de been om in gezelschap van oud-leerlingen te vluchten naar landen in het oosten van Azië, om zich daar te voegen bij eerder gevluchtte Israëlieten die te boek staan als stamoudsten.

Zoals reeds was afgesproken en voorbereid voor de kruisiging, gingen de vrouwelijke leerlingen via verschillende vluchtroutes naar West-Europa om via Rusland, Oekraïne, Polen, Duitsland, Nederland, België en Noord-Frankrijk, uiteindelijk in het geheim naar Brittannia door te reizen, waar ze geregeld elkaar ontmoetten op gewijde plaatsen in Zuid-Frankrijk, Vezelay, Katharenland, Parijs en Bretagne. Door de oprukkende Romeinse Veldheren en hun legers dienden ze over te varen naar Engeland, om na het jaar 50, alleen nog in het hoge noorden en westen van Schotland en Ierland bij elkaar te komen, om veilig te zijn.

Hier heeft de Vrouwelijke Discipelen Groep in het jaar 50 na Chr. o.l.v. Moeder Maria en Maria Magalena, besloten om via enkele Adellijke geslachtslijnen, het meest zuivere Bloed van LeMUria, welke op Moeder Aarde op maagdelijke wijze was teruggekeerd via de Drie-Eenheid ‘Moeder Maria, Jezus en Maria Magdalena’, te behouden, zodat als de Tijd er Rijp voor zou zijn, hier stelselmatig via Rosamundia LeMUria Familie’s gebruik van gemaakt van zou kunnen worden. Kwan Yin ( in Japan Kannon) is geïncarneerd om de leiding op zich te nemen in samenwerking met de Raad van Moederdrakinnen en vele andere Natuurwezen Rijken.

Men werd door kerkelijke goeroe’s, die ook vaak leger- of regeringsleider was, dom gehouden én coûte que coûte, voorgehouden dat vrouwen niet geschikt waren om de kerk te leiden en de lering van God & Godina te verspreiden.

Nog altijd zijn er zich misdragende goeroe’s, die hofleverancier zijn van patriarchaal gecodeerde mantra’s, welke ze aan hun Volgens en Leerlingen opdragen om geregeld uit te spreken.

In Maria heeft God de scheppingsorde hersteld | Kerknet
Laat Maria weer haar centraal haar leer verkondigen!
Zoals het al voorbestemd was ten tijde van MU in LeMUria

Zo zijn er talloze voorbeelden over heel  Moeder Aarde, ook binnen de spirituele business, waar mannen makkelijker geld weten te verdienen, dan de LeMUria vrouw met haar inzichten en talenten. Hier doen vrouwen zelf sterk aan mee, doordat ze vaak niet over onvoldoende daadkracht en zelfverzekerd beschikken. Mannen ruiken waar wat te verdienen valt en twijfelen minder!

Hoe vaak ik niet hele ritsen mannennamen opgenoemd hoor worden, door mijn clieënten, waar zij zich in het verleden door hebben laten opleiden via een cursus of workshop, maar ook voor een healing etc.  En hoeveel mannen zijn er ook al weer in het spirituele circuit? 5% zo ongeveer! Dus dit staat totaal niet met elkaar in verhouding.

Kom op vrouwen, durf,
wees niet bang om afgewezen te worden!

WIJ ZIJN ALLEMAAL MARIA MAGDALENA’S IN WORDING OM  ONS MANNETJE TE STAAN. Alleen door ons als vrouwen te verenigen zullen we krachtiger en machtiger worden. Niet om anderen te overheersten, maar wel om hen te stimuleren en te helpen zichzelf te overwinnen. Alleen vrouwen kunnen Baren, doordat we opgewassen zijn tegen de krachtige weeén van de Uluru  Rock. Wij beschikken over de meeste Veerkracht én worden gemiddeld veel ouder, omdat we over meer Rosamundia Hartskracht beschikken. Zorgzamer omgaan met het leven, met Moeder Aarde en ga zo maar door, alleen moeten we onszelf niet vershuilen, maar tevoorschijn komen. Laat je tanden maar zien, laat je mening maar horen!

EN DAARVOOR IS HET ZO BELANGRIJK DAT WE ONZE DRAKINNEN MOEDER ULURU ROCK KRACHT WEER TERUGKRIJGEN – DOOR ALLE VALSIFICATIE CODES ER UIT TE LATEN ONTSLEUTELEN DOOR EEN ROSAMUNDIA MA ÄT MOEDERGODIN. (via MP3 75)

Weet je nog dat de 4e Serifot in de Kabbalah boom, de onzichtbare en niet uitgesproken DA ÄT is, welke zou staan voor Gods geheime Kennis! Dikke pech DA ÄT….Wij van de LeMUria Familie planten hier vanaf vandaag. onze onzichtbare LeMUria Moedergodinnen MA ÄT kracht in  – GODINA’s Geheime Wijsheid! 

Prachtige zwarte Egyptische godin Maat met gouden Weegschaalschalen · Creative Fabrica
Moeder LeMUria Godin Maät

Maät is in het Oude Egypte de aanduiding van het concept dat de eigenschappen essentie, authenticiteit, echtheid, rechtheid, juistheid, waarheid, stabiliteit, kosmische orde, rechtgeaardheid en rechtvaardigheid in zich verenigt. Maät wordt gezien als de godin van het juiste handelen, het juiste doen. Zij slaat haar vleugels als een Kraanvogel om je heen, als een LeMUria Brenger van Vrede, Geluk en als symbool van Wijsheid, Gezondheid, Loyaliteit en een eeuwig leven. Kraanvogels werden in verband gebracht met het helen van het oog. Het oog staat voor de ziel.


Kraanvogel

Ben jij ook wel eens bij een of ander Goeroe-achtig individue geweest? Waar je duur voor moest betalen om toegelaten te worden voor een consult, cursus methode of ceremonie-achtige bijeenkomst? MAAK DAN EERST EENS VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK IN DE STERRENPOORT – OF – BESTEL ZO NU EN DAN EEN VAN MIJN INGEWIJDE LEMURIA SOUND HEALING PRODUCTEN.

Je zal al snel ondervinden dat er dan een geheel nieuwe LeMUria Rassen (Kabbalah) Stamboom, door je D.N.A. heen, wordt ingeweven.


Wikipedia: Christiaan Rozenkreuz

Momenteel komt er weer o.l.v. Christiaan Rosenkreuz, de stichter van de Rozenkruisers, aan het Rosamundia daglicht, bij wie er werkelijk nog ROSAMUNDIA STERRENLIEFDE BLOED door de aderen stroomt. Het zijn Meesterlijke Vrouwen en enkele Mannen die het voortouw hebben durven nemen om de hele tocht terug af te leggen naar en door alle Demonische familie zielenlijnen heen, naar de gestolde zielsfrequenties van omgebrachte vrouwen en mannen. Denk hierbij aan Hoge Priesteressen in LeMUria, Oude Wijze Atlantiërs, Heksen, Katharen en andere vrouwen die de moed toonden, om tegen de Patriarchale (schijnheilige – soms zelfs duivelse) leerstromen in, hun oude LeMUria of Atlanticide Wijsheid te delen en hierdoor in stand te houden.

Onze geliefde Moeder Maria, Maria Magdalena, Kwan Yin, Isis én natuurlijk onze geliefde Meester Jezus, reiken ons hierbij de helpende hand via de terugkeer van de ‘Uluru Wijze Uil Wijsheden’, die opgeslagen liggen in een Kristallijnennetwerk die dienen als geheugenbanken voor Moeder Aarde.

Jezus sprak al in de Bergrede uit: De zachtmoedigen zullen Moeder Aarde beërven, wat betekent dat de Vredestichters en Vriendelijke mensen de bewoners van de het Bewustzijn van de Nieuwe Aarde zullen zijn, zoals Moeder LeMUria dat aan Maria Magdalena doorgaf.

Jezus sprak ook uit: Degenen die bij het zwaard leven, zullen sterven door het zwaard OF Wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard sterven.

Lieve lezer, weet dat hiervoor nu de Moeder Drakenliefde weer in haar allerhoogste kwaliteiten terugkomt op Moeder Aarde. Via jou en vele andere LeMUria Lichtwerkers zullen zij het oorspronkelijke Bloed van (Christus-Christina) via de kristallijnen Moederdrakinnen, ofwel de Rosamundia Liefde met al haar zuivere kwaliteiten, door de LeMUria Poorten laten stromen op Moeder Aarde én zich willen verbinden ment hun oorspronkelijke Zielen MA ÄT.
Hiervoor zal iedereen, die onderstaande Video en/of MP3 75 bestelt, een speciale 
Bloed-Koperen Activatie krijgen door de Raad van LeMUria Moederdrakinnen i.s.m. Moeder LeMUria via Maria Magdalena, Kwan Yin, Isis, Maät en Meester Jezus.

Zeven Zwaarden van Verdriet, Maria Moeder van God, Hart van Maria, Onbevlekt Hart van Maria, Katholieke kunst, Katholieke kunstdruk, Katholieke gave - Etsy Nederland

Via waterplasma downloads, afkomstig van bezielende heilige Sterren, zullen Klanken, Geuren en Kleuren via de Kosmische Klankbuizen en Drakenleylijnen, welke in verbinding staan met de innerlijke Biologsche Klok en Natuur van Moeder Aarde, in LeMUriaanse bronnen en PoelGeesten gebracht, opgekweekt en tot leven gewekt worden, om als bezielende Geschenken van God & Godina terug te keren.

Om ook weer:

 1. Verlost te worden van Valse Schijnheilige Tegenwerkende krachten. (soms nog sluimerend aanwezig) 
 2. Dieper BeZield te raken met haar Ware Hogere SchelpElf ZielZelf
 3. Helende Natuur Krachten aan te trekken voor Zelfheling
 4. Ingewijd te worden door specifieke Mantra’s, Gebeden, Woorden, Affirmaties en Sounds vanuit de MoederBron

Nieuwe beZielende Opnames in mijn LeMUria Healing Webshop:

 • 1E MEESTERLIJKE LEMURIA INWIJDINGSVIDEO – VOL SOUND HEALING ACTIVATIES VAN DE 1E 24 NAMES OF GOD & GODINA – DUUR 1.38 UUR. Tijdelijk i.p.v. € 55, nu voor € 33
  Registratie van de Rosamundia Zoom Sound Healing op 11-2-24.
  Deze wordt voor iedereen persoonlijk gecodeerd én is te bestellen in categorie 8c door HIER te klikken
 • 75) MP3 ROSAMUNDIA MAÄT SOUND HEALING LICHTBAD, WAARBIJ DE MOEDER DRAKINNEN, MOZES EN MOEDER AARDE HELPEN, DE NIEUWE TIJD VORM TE GEVEN, duur 56.24 MIN  à € 33
  Deze wordt voor iedereen persoonlijk gecodeerd én is te bestellen in categorie
   8a door HIER te klikken

Ik groet je vanuit de LeMUria MoederBron van al het Leven,


Maria van der Geest

06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel die voortvloeit uit de toepassing van de op mijn Blog aanbevolen producten of werkmethoden en komen nooit in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.

%d bloggers liken dit: