Rozenkwarts Heilige Moeder Maan Sikkel: geïnitieerd door Moeder Maan, Plejaden & Venus

13.00

Gewicht 38 gram   –   Afmeting 4 x 4.5 x 1.2 cm (br x h x dikte)

Chakra: 4e (hart)

Deze kleine LeMUria Halve Maan Sikkel is gecodeerd met de hemelse frequentie van Moeder Maan & Venus LeMUria.
Zij is licht van kleur, waardoor ze op de foto mogelijk wat flets overkomt.

Ze is gevormd uit licht stralend Rozenkwart, een doorlopend liefde aantrekkende halve maansteen die ieders hart laat juichen. Ze biedt met haar zachte Venus energie emotionele rust en leert je om zowel liefde te ontvangen, te accepteren én dit op een zachte wijze uit te stalen!

De vrouwelijke Maan wordt op vele continenten beschouwd als een belangrijke Moedergodin. Zij heeft van oudsher vele betekenissen  en staat onder vele namen bekend, waaronder:

  • Luna is de Romeinse godin van de Maan.
    Ze is identiek aan de Griekse Selene, waarnaar het wit zilveren Seleniet of Mariaglas is vernoemd.
    Luna is een van de twaalf goden die van vitaal belang zijn voor de landbouw. De tempel van Luna stond op de Aventijn, vlakbij de tempel van Ceres, en werd volgens de legende gebouwd tijdens het bewind van Servius Tullius, de zesde koning van het oude Rome, die regeerde in 578 – 535 v.Chr.
  • De halve maan is een van de oudste symbolen van de mensheid. Met de zon verschijnt op de zegels van het Akkadische en Soemerische Rijk.
  • De Turkse Ottomanen gebruikten de sikkel en (soms) de ster in hun wapens als overwinningssymbool na de inname van Constantinopel in 1453.
  • De halve maan gecombineerd met de vijfpuntige ster wordt hierdoor algemeen beschouwd als een symbool voor de Islam, zeker in het Westen, maar niet door alle moslims.
  • De Halve Maan komt ook voor bij de Maya’s in hun Tzolkin kalender,  alsook in de Islamitische kalender en de Maramataka Maori Kalender die start als de Matariki, ofwel de 7 Pleiadische Zusters in Nieuw-Zeeland mid-winter aan de Hemel verschijnen.  

In mijn Webshop gekochte stenen, behoeven geen reiniging omdat zij i.p.v. negativiteit op te nemen het juist afvoert als een geleider.

TIPS

6 op voorraad

Beschrijving

Haar Venus energie zal je stimuleren om te groeien tot Eenheidsbewustzijn van Lichaam, Ziel & geest, om hierdoor alsmaar meer aanwezig te durven zijn, om in een steeds groter wordend LeMUria-veld jouw LeMUria Hartenkracht door en over Moeder Aarde uit te gaan Stralen.

Betekenissen van de Maan zijn terug te voeren tot het ontstaan van Moeder Aarde en zij wordt dan ook vanuit vele tradities en rassen culturen gezien als de wederhelft van de Zon (vgl. Yin en Yang, zo ook bij de oude Inca-Indianen van Peru, daar was de maan ondergeschikt aan haar echtgenoot, de zon).

Meestal wordt zij beschouwd als moedergodin of hemelkoningin, in ieder geval als vrouwelijk hemellichaam, ten eerste omdat zij haar licht van de zon ‘ontvangt’ en ten tweede, omdat haar cyclus gelijk loopt met de maandstonden (menstruatie) van de vrouw.

In sommige oude culturen wordt de maan gezien als de wederhelft van de zon
Slechts in een aantal culturen wordt de maan als mannelijk gezien, bv. bij de Germanen (in het Duits is de maan nog altijd mannelijk: ‘der Mond’), bij sommige Afrikaanse culturen en enkele Noord-Amerikaanse indianengodsdiensten, in het oude Japan, bij de Maori’s en bij sommige natuurgodsdiensten in Oceanië.

Hoe dan ook, overal wordt het ondergaan en opkomen van de maan beschouwd als zinnebeeld van sterven en verrijzen en/of wedergeboorte.

In het oude volksgeloof werden niet alleen het rijzen en dalen van de zee (eb en vloed) aan de invloed van de maan toegeschreven, maar ook de beweging van sappen in mensen, dieren en planten. Vaak is de maan de donkere kant van de werkelijkheid, het geheimzinnige en onbekende.

Zon en maan samen stellen voor het heilige huwelijk tussen hemel en aarde, tussen koning en koningin, goud en zilver. Afnemende maan is duisternis en kwaad; wassende maan: de komst van licht en geluk.

In de dierenwereld worden nachtdieren als katten en vossen in verband gebracht met de maan. Ook dieren die op opduiken en weer verdwijnen hebben met de maan te maken, zoals de beer die in winterslaap gaat en in het voorjaar weer tevoorschijn komt. In zowat alle culturen zijn haas en konijn maandieren, soms ook amfibieën en met name kikvorsen.

Vanouds menen mensen in de vlekken op de maan een maanmannetje te ontdekken. Soms worden daar duistere krachten en invloeden aan toegeschreven. De oude Christenen dachten dat het Kain was of Judas Iskariot, die Jezus heeft verraden.

In het christendom valt het paasfeest (Jezus’ opstanding uit de dood en de krachten der duisternis!) elk jaar op de eerste zondag ná de eerste volle maan in de lente (óók als de volle maan op 21 maart valt).
Omdat Christus vaak wordt vergeleken met de zon, wordt de maagd Maria in verband gebracht met de maan. In het bijbelboek Openbaring 12,1 staat: ‘En er verscheen een groot teken aan de hemel; een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’
Volgens andere uitleggers wordt met die vrouw niet zozeer Maria bedoeld als wel de Kerk, de bruid van Christus, die immers Heerser is over het heelal. Origenes, een Christelijke schrijver van rond het jaar 200, vergeleek de maan ook met de Kerk: zoals de maan haar licht krijgt van zon, zo krijgt de Kerk haar licht van Christus.

Bij de Hindoes duidt de maansikkel een pasgeboren kind aan, dat een voorspoedige groei tegemoet gaat. De maan is er ook de beker met de drank van de onsterfelijkheid.

In de Islam wordt de maan gezien als het aantal jaren en de tijd die ons mensen wordt toegemeten, aldus de Koran. Het islamitische jaar is een maanjaar.

BRON: www.heiligen.net/wb/symboolmaan.php

Andere suggesties…