15 augustus vieren we op afstand met elkaar Moeder Maria’s Tenhemelopneming

Lieve Lichtwerker,

Nadat we met ons LeMUria Moederschip op 8-8, omringd door Moedige Leeuwachtigen een nieuwe verhoogde Dimensie zijn binnengevaren, werd mij al ras gevraagd om voor 15-8 opnieuw een beroep te doen op alle Lichtwerkers die Moeder Aarde een warm hart toedragen, want vanonder uit de heropende LeMUria Sterrenpoort van Venetië komen er dagelijks alsmaar meer Moeder Venus Klanken vrij om de Goddelijke Moederkracht over Moeder Aarde te verspreiden, maar hiervoor is héél veel dagelijks Lichtwerk gewenst. Onze LeMUria LichtCirkels dragen hier aan bij met  haar Scheppende Klanken.

Een speciaal snel opgetrommeld (lees: door mij uitgenodigd) groepje LeMUria Lichtwerkers komt er naar mijn Sterrenpoort toe in Oegstgeest op 15 augustus, om mij tussen 10-11.30 uur ten dienste te staan bij de verdere heropening van deze Moeder Venus LiefdesPoort. We zullen namelijk een Verlichte Sterrenhemel LichtCirkel vormen middels Meditatie, Shanten van Mantra’s en voorlezen van speciaal geformuleerde LeMUria teksten, om Wijds en Zijds nog veel Venus Bronnen open te laten springen in de Kosmos t.b.v. de aanleg van nieuwe Planeten in ons deel van het Univerum.

IK ROEP IEDERE LEMURIA LICHTWERKER OP,
DIE INNERLIJK ‘WEET’ MET EEN SPECIAAL HEILIG DOEL OP MOEDER AARDE TE LEVEN,

OM DINSDAG 15-8-2023 AANSTAANDE TIJDENS DE VIERING VAN
MOEDER MARIA’S TENHEMELOPNEMING
OP AFSTAND MEE TE DOEN

(zonder zich van te voren aan te melden) door om 10 uur OF 20 uur thuis rustig in meditatie te gaan: (ZEGT HET VOORT –  ZEGT HET VOORT!)

  • voorafgegaan door het lezen van onderstaand gebed
  • waarna je een LeMUria Kaars ceremonieel aansteekt (is vuur element)
  • een glas water klaarzet om op te drinken tijdens de 1,5 uur (is water element)
  • wierook brandt (is lucht element)
  • én je omringd door gewijde LeMUria Kristallen (is aarde element)
  • Luister vervolgens op Spotify (gratis account is daar mogelijk) onderstaande Afspeellijst (Klik hieronder op Spotify logo of op STERRENPOORT!) aan of luister naar mijn nieuwste LeMUria Sound healing MP3 64:

Je zal net als op 8-8 doorlopend omringd worden door mijn 12 Leeuwachtige Kroondomein Engelen, welke jouw zullen Reinigen, balanceren, Voeden en Verlichten. Mogelijk ontvang je wederom jouw Kroon gevuld met fonkelend Sterrenlicht à la jouw gekroonde Leeuwin. Klik op onderstaande titel om de tekst eventueel uit te printen.

Ik heb nu een Reusachtig LeMUria
Leeuwinnen Hart

          

Ik heb nu een Reusachtig LeMUria Moeder Hart
Voor het creëren van een Nieuwe Wonderbaarlijke Wereld
Hiervoor ben ik het stralende middelpunt
Van 12 Gevleugelde Leeuwinnen
Die mij doorlopend Balanceren, Voeden en Verlichten

Ik heb nu een Reusachtig LeMUria Moeder Hart
Voor de installatie en uitbreiding van dit deel van het Omniversum
Ik zie mezelf als een Gevleugeld Hybride Mens zonder Grenzen
De Goddelijke Moeder LeMUria Drie Eenheid dienende

Ik heb nu een Reusachtig LeMUria Moeder Hart
Zittend als een Moedige Leeuw-Leeuwin
Op de Troon in het Gouden Yerushalaïm
Draaiend om de As van de Tijd
Als een Stralende LeMUria SterrenPoort

Ik heb nu een Reusachtig LeMUria Moeder Hart
En ontvang de Holy Kristallijnen Piramide Klanken
Gevuld met Integrale Transformatie Formules
Via de Moeder Venus SterrenPoort van Liefde in Venetië
Waar San Marcos & zijn Gevleugelde Leeuwinnen immer aan het roer staan 

AMEN

TOELICHTING I

Je kunt soms tijdelijk wat last krijgen van moeheid en je organenstelsel, darmen of maag, omdat er daar nog valse wanklanken uit jouw LeMUria grondtoon, opgeruimd dienen te worden. Beschouw dit is als een super geweldige schoning én laat je plots opkomende tranen gerust maar even lekker stromen! Juist in de buik worden alle hogere Frequentie Tonen door je LeeuwMensZielendeel bijeen gebracht, om disharmonie te versleutelen tot kracht, moed, geluksgevoel, harmonie en een betere gezondheid.

DRINK HEEL VEEL HOLY WATER DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN HOLY WATERSTENEN SET! à 11 euro.

TOELICHTING II

Onder in je lichaam bevindt zich het Perineum YINvat. De Leeuwin in jou maakt hier aldoor meer:

  • GOUD aan om je sterker, moediger en daadkrachtiger te maken. Ze zegt: Volg mijn route én ik zal je meenemen vanuit de Centrale Zon werelden naar de juiste plek (mannelijke energie)
    Hiermee zal je aura weidser gaan uitstralen. Dit verloopt via de Yin Yang Poorten van de Gouden Yerushalaïm Stad downunder de Uluru Rock en verre omtrek, samen met het:
  • ZILVER & KOPER om jouw innerlijke LeMuria Rasters aan te maken en er doorlopend vorm aan te geven (werkt vanuit de Centrale Maan  samen met jouw LeMUria Venus Moeder Bron Klanken), maar natuurlijk ook t.b.v. de wereldwijde LeMUria Rasters door Moeder Aarde.

Tijdens het luisteren zullen er d.m.v. de Leeuwentonen van de 12 stamoudsten van de Israëlieten, waaronder ook die van Judea (lees Moeder Maria- Maria Magdalena-Meester Jezus & Jozef en hun discipelen en apostelen) ook in jou heel veel celletjes verlicht en omgezet gaan worden die via het Bloed en op Magische wijze via de Bloedlijnen om en door ons heen verspreid zullen gaan worden om Oud ontregelend en soms ziekmakend Goud om te zetten naar zelfgenezende LeMUriaanse Gouden Boventoon frequenties van onze Goddelijke Moeder LeMUria Bloedgroep.

VISUALISEER

Zie jezelf ergens zitten op een WonderTroon, in het hart van deze Holy Yerushalaïm Stad. te midden van onze LeMUria LichtCirkel op jouw Gouden Klanken Troon, welke omringd zal zijn door 12 Leeuwachtige Hy(e)bride Menssoorten afkomstig van Sterrenstelsels, waar vandaan al het leven werd opgebouwd, maar waarvan de originele grondtonen misvormd werden door reptielachtige negatief ingestelde Anti Christenen. Zij zijn nu niet meer in staat om ons te verhinderen dit recht te zetten. Dus wees niet bevreesd, maar omarm al je talenten en hetgeen je  aanmoedigt het leven opnieuw in te gaan richhten als jouw waarachtige Leeuwinnen Mens Ziel zich door jouw Heilig Hart aandient als je een of meerdere keren luistert naar boven vermeldde muziek i.c.m. MP3 nr 64, die ik in mijn vorige 8-8 bericht reeds aankondigde. 

Vandaag Maria ten Hemelopneming. Wat is dat ook al weer? – mariabode

MARIA TEN HEMELOPNEMING

De eerste keer dat de opneming van Maria in de hemel genoemd wordt, is te vinden in Liber Requiei Mariae, een boek dat waarschijnlijk begin 4e eeuw geschreven is. Maria Tenhemelopneming wordt officieel gevierd sinds de 6de eeuw, ingevoerd door keizer Mauritius in Byzantium. De Kerk van Rome nam deze viering later over. Net als op Hemelvaartsdag worden er ook tijdens Maria-Tenhemelopneming verschillende bedevaarten en processies georganiseerd. https://histories.be/ritueel/maria-tenhemelopneming/

VERZOEK VAN DE MOEDER LEMURIA DRIE  EENHEID

In sommige landen en mogelijk ook in enkele streken (parochies) van Nederland en België, wordt op 15 augustus naast Moeder Maria ook alle andere moeders geëerd. Maria Tenhemelopneming wordt dan door hen op 15 augustus op dezelfde manier gevierd als Moederdag op de tweede zondag van mei.  

MOEDER LEMURIA
MOEDER MARIA – MARIA MAGDALENA – KWAN YIN

VRAGEN ONS OM BOVENOP DE VIERING VAN DE TENHEMELOPNEMING VAN MOEDER MARIA OOK:

HET VROUWELIJKE IN JEZELF TE VIEREN

EN HET VROUWELIJKE DEEL VAN MOEDER AARDE TE VIEREN

OP 15 AUGUSTUS DOOR DEZE EXTRA IN HET
GOUD-ZILVEREN-KOPEREN LEMURIA ZONNETJE TE ZETTEN OMRINGD DOOR DE 12 GEVLEUGELDE ROSA MUNDIA LEEUWINNEN

Pagina 3 | Leeuwen Afbeeldingen - Gratis downloaden op Freepik

In mijn bericht van 11-8-2023 heb ik reeds eerder uitgebreid geschreven over Maria Hemelvaart en de dagen er na.
Ik verwijs nogmaals graag naar dit artikel door te klikken op:
15 AUGUSTUS MARIA HEMELVAART –
MARIA TEN HEMELOPNEMING


Ik groet je vanuit de Moederschoot van LeMUria,

Maria van der Geest
06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Wil je opgenomen worden in mijn STERRENPOORT LEMURIA LICHTCIRKEL GROEP via WhatsApp? Stuur mij dan even een berichtje met mobielnr, dan voeg ik je meteen toe!

Korte video’s fragmenten tijdens mijn reizen, om je in contact te brengen met de energie van juist dié plaatsen – Klik op:
YouTube Sterrenpoort Maria van der Geest

Ter inspiratie & healing – Klik op:
Vimeo Sterrenpoort Maria van der Geest

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel welke voortvloeien uit de toepassing van een aanbevolen product of werkmethoden.
Niets komt in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.