2024: LEMURIA HEALING VANUIT 12 GROENE BAARMOEDERLIJKE ELFENRIJKEN o.l.v. Groene Tara

Lieve LeMUria Lichtwerkers,

Met ingang van 1-1-2024 ben ik Geroepen om samen met LeMUriaanse Lichtwerkers, geleid vanuit de downunder de Uluru Rock gelegen Kristallijnen Elfenwerelden, via het wereldwijde waterwegen netwerk, op LeMUriaanse Sound Healing wijze, het door ons ontvangen Geneeskrachtige Sterrenzaad via Afstandshealing Wereldwijd uit te gaan zaaien.

Van maand tot maand zal er vanuit het Moeder Schelp-Elfen Rijk, een LeMUria Kristal van het OUDE WIJZE ELFEN VOLK geopenbaard worden OP WEG NAAR EEN LEVEN ZONDER GRENZEN, waarbij ons zelfhelend vermogen een enorme (soms ingewikkelde) Booster zal herbeleven vanonder uit het Rijk der Natuur.   

Door de jaren heen heb ik toegewerkt naar het herstel van de Uluru Rock MoederBron Kristal Klanken via de waterwegen, meridianen naar de geheime 13 SOULfeggio Klank Pirimides. Hiervoor heb ik een uitzonderlijke bezielde kristallijnen collectie van instrumentaria om me heen in de Sterrenpoort in Oegstgeest, waar men ondergedompeld wordt in een warm bad van Moederliefde. Maak gerust dus weer eens een persoonlijke afspraak voor een Sound Healing Sessie op LeMUriaanse wijze, want wie weet beschik jij over uitzonderlijke Sleutelcodes en/of Kristallen, die alleen ik kan heropenen en tot leven mag brengen.

Of overweeg je om JOUW ELDERS GEKOCHTE KRISTALLEN, nog  eens door mij op Afstand te laten Activeren, want vaak zijn deze verstopt geraakt en tot stilstand gebracht. Lees nog eens wat ik zoal schrijf in mijn LeMUria Healing Webshop over het belang van ‘Kristal Activatie & Initiatie voor het Innwijdingsbedrag van € 13 per kristal, door HIER te klikken.

De Moeder MILT zal op Moeder Aarde in januari als eerste Meridiaan van de wereldwijde BIORITME PLANETEN – STERREN KLOK, weer een harmonieuze STERREN-KLANK-BUIS ingetuned krijgen, in rechtstreekse verbinding met Saturnus, afstammend op DE MEDICINALE GROENE MOEDER TARA STRAAL VIA 12 BLOEMEN ELFEN CIRKELS. 

Zo zal er rond iedere Volle Maan opnieuw weer een GROENE
STERREN-KLANK-BUIS VERBINDING met de fijnbesnaarde Liefdestrilling van de Goddelijke Moeder, vanuit de Kosmos afgestemd via jou als Kanaal, vanuit de 12 Baarmoederlijke Elfjes Rijken van LeMUria, opgestart worden via ons aller Meridianen – Organenstelsel heen. 

Ga zelf dit jaar maandelijks invoelend op zoek
welke bloemen, welke struikgewassen, welke rotsplant Elfen…volgens onderstaand schema, dit zijn? Ieder heeft zo haar eigen verbinding en zal de benodigde helende geneeskracht ervan activeren in haar ElfenZielBloed.
Wees creativiteit en breng je Groene Zelf dus weer letterlijk tot bloei!

In mijn Webshop € 33: INGEWIJDE BODHISATTVA GROENE TARA VAN VERLOSSING & REDDING & BESCHERMER TEGEN 8 GROTE GEVAREN – MESSING NR 4 

2024 JAAROVERZICHT TOENAME VAN SPECIFIEKE GENEESKRACHT:
o.l.v. onze Magische  Groene Tara

Rondom 25 Januari door BLOEMEN ELFEN – Saturnus 
Rondom 24 febr door STRUIKGEWAS ELFEN – Uranus 
Rondom 25 mrt door ROTSPLANT ELFEN – Neptunus 
Rondom 23 april door GROENTENPLANT ELFEN – Mars 
Rondom 23 mei door KRUIDGEWAS ELFEN – Venus 
Rondom 22 juni door THEEBLOEM ELFEN – Mercurius 
Rondom 21 juli door BACHBLOESEM ELFEN – Maan 
Rondom 19 aug door NOOTACHTIGE ELFEN – Zon 
Rondom 18 sept door HARSACHTIGE ELFEN – Sirius/ Orion 
Rondom 17 okt door KRUIDENDRANK ELFEN – Aarde 
Rondom 15 nov – PADDENSTOEL ELFEN – Pluto 
Rondom 15 dec – SLAKACHTIGE ELFEN – Jupiter 

Uluru Rock van bovenaf in centraal Australië;
Onze Zonne Logos Elfjes LeMUria Poort

Op 1-1-2024=1 opende zich op deze schitterende 1e 111 LeMUria Poortdag van 2024 meteen een schitterend LeMUria Kristal van het OUDE WIJZE ELFEN VOLK. Dit gebeurde tijdens de 1e LeMUria LichtCirkel van 2024, waarbij zij mij als bij toverslag haar Feërieke Elfjes naam openbaarde: Venetia. Haar ingrijpende en opbouwende fijnbesnaarde energie zal ons gedurende het hele jaar ondersteunen om onszelf beter OP ONTSPANNEN WIJZE IN TE SPANNEN.

Geen moeten dus en totaal geen drama’s meer creëren of onszelf kleiner voordoen, maar juist moedig voorwaarts gaan op de Vleugelen der Wijsheid, omringd door de Moederliefde van ons eigen opgebouwde SchelpElfenZielZelf, zowel ingestraald vanuit de Zon, Maan en Sterren alsook vanonder uit het Feërieke LeMuria, ons Elfenbronnen Rijk down-under de Uluru Rock/Tasmanië/Tongariro en talloze heuvels en bergen in overzeese rijksdelen.

Ruim een jaar geleden, in 2022, toen we nog aan de vooravond stonden van de 12-12 LeMUria Poortactivatie in de LeMUria MoederMaas t.b.v. het definitief wereldwijd opengaan van de  Blauwe Centrale Moeder SOULfeggio Klankpiramide, werd ik uitgenodigd en kreeg ik plotsklaps o.l.v. Merlina toegang tot de alleroudste Levende Kristalcodes van het Oude Wijze LeMUria Volk‘, waarna voor het eerst wereldwijd zich nieuwe Klank Elfen zich lieten horen t.b.v. het opengaan van het Rosamundia Hart doorheen 2023.

Dit jaar zullen we dankzij alle geopende Netwerken, KristalPoorten op kruispunten van waterwegen en SterrenPoorten, continue ingestraald worden met de helende krachten van onze eigen Natuur Engelen Familie, bestaande van verenigde segmenten van waaruit Moeder Aarde en LeMUria ooit voortkwam vanuit het Goddelijke Yahweh YHVH Ether element via het ontstaan van Vuur-Lucht-Water, waarna deze 3 Elementen te samen Moeder Aarde haar vaste vorm gaf.

Ook wíj zijn dus als fysiek lichaam (Aarde element) stelselmatig verenigd en opgebouwd in de baarmoeder van onze moeder door deze 3 vluchtige krachten, waaraan onze Goddelijke Ziel en Geest op Etherische wijze zich met een WitZilveren Koord zich vast hechtte. Dit koord is een afsplitsing van de onzichtbare en onnoembare Sefirot zegel ‘Da’at’ in de Joodse KABALA Levensboom. Zij staat voor Gods Geheime Wijsheid op de Gulden Midden Zuil.

Ten tijde van het ontstaan van Moeder Aarde ontstonden er vanaf den beginne 3 Zuilen:

Linker YIN Zuil: Vrouwelijke = Zuil van Strengheid
Midden Zuil: Androgyn = Zuil van Evenwicht (komt voort uit L+R)
Rechter YANG Zuil: Mannelijk = Zuil van Compassie

ALS LINKER OF RECHTER ZUIL IN EEN MENS ONSTABIEL IS DAN HEEFT DAT OOK GEVOLGEN VOOR MOEDER AARDE.

DAN ONTSTAAT ER IN DE ALLES VERENIGDE MIDDEN ZUIL (AARDE-AS) DISBALANS, ZOALS  IN ERNSTIGE MATE TE ZIEN IS OP ONZE HUIDIGE MOEDER AARDE.

WIJ ZIJN SPECIAAL ALS LEVENDE CHRISTUS-CHRISTINA ROSAMUNDIA AFGEZANTEN MET MOEDER MARIA, JEZUS EN MARIA MAGDALENA TERUG GEKOMEN NAAR MOEDER AARDE OM HAAR VANUIT EENHEID TE HELPEN WEER IN BALANS TE BRENGEN, DOORDAT WIJ ALS SPECIALE GALACTISCHE AFGEZANTEN EN NAZATEN VAN MOEDER MARIA, JEZUS & MARIA MAGDALENA, KRACHTIG IN STAAT ZULLEN ZIJN, HET EVENWICHT TE BEWAREN MET DE HULP VANUIT DE ALLERHOOGSTE EN DIEPSTE BEWUSTZIJNSRIJKEN.

DIT ZIJN DE DOOR DE GODDELIJKE MOEDER GESCHAPEN SCHELP-ELFEN NATUUR RIJKEN MET DAAR OMHEEN DE 12 BOVEN GENOEMDE ELFENRIJK SOORTEN, DIE WE IN 2024 VAN MAAND TOT MAAND, O.L.V. GROENE TARA, ALS MAAR MEER DOOR EN OM ONS ALLEN HEEN ZULLEN GAAN ERVAREN, SAMEN MET HET OUDE WIJZE MAGISCHE KRISTALLIJNEN OER VOLK.

HIERVOOR DIENEN WIJ ONS OPEN TE STELLEN EN ONZE GODDELIJKE MOEDERGODINNEN KRACHTEN TE HERINNEREN, WAARMEE WE NIET ZO MAAR AFGEDAALD ZIJN TOT IN DE MOERASSEN VAN MOEDER AARDE DIT LEVEN! LAAT LOS WAT ALLEMAAL ACHTER JE LIGT, TOON JE VEERKRACHT ÉN BESELF DAT WIJ DE ALLER ALLER ALLER EERSTE OERZIELEN ZIJN DIE DEZE KLUS ZULLEN GAAN KLAREN. IN DE LOOP VAN 2024 ZAL ER ALSMAAR MEER ONTSPANNING GAAN ONTSTAAN IN ONZE GELEDEREN, WAARDOOR WE RUST EN RUIMTE VIA ONTSPANNEN INSPANNING ZULLEN MOGEN GAAN ERVAREN…. SINDS WE 2000 JAAR GELEDEN SAMEN MET MARIA MAGDALENA EN MEESTER JEZUS EN ZIJN MOEDER EN GROOTMOEDER VOOR DEZE GIGANTISCHE KOSMISCHE KLUS WAREN NEERGESTREKEN!

GOD NOEMT ZICH YAHWEH / YHVH.

WIJ ZIJN DOOR GOD GESCHAPEN ALS ‘IK BEN’ EVENBEELD, LEVEND ALS EEN  STERRENPOORT IN EEN MERIDIANEN KEURSLIJF, FUNCTIONEREND OP LICHTPATRONEN, GEUREN, KLEUREN EN KLANKVIBRATIES, IN GEOMETRISCHE VORMEN EN EEN TIJDSMODULE.

Veel Christenen hadden/hebben slechts één naam voor de Goddelijke Energie en dat is GOD, maar de Kabbalisten hebben er velen, want in de Bijbel staat een verscheidenheid namen voor God.

In de Exodus staat geschreven dat God zichzelf YWHA of Jehova noemt, de betekenis van IK BEN.  

 In de Joodse Thora worden er tien Hoofd principes gegeven voor God & Godina. Het zijn 10 Goddelijke Eigen-Aardigheden, waarmee zij door ons heen werkzaam is. Met deze tien 10 Eigen-Aardigheden creëerdezij samen met ons LeMUria op Moeder Aarde naar voorbeeld van het Universum. De schepping wordt schematisch voorgesteld in de Kabbala Sefiroth Levensboom. Ieder mens bestaat op basis van deze 10 Goddelijke Eigen-Aardigheden en loopt haar eigen levensweg.

 1. Kether staat voor Gods Kroon via NEPTUNUS – Gulden Midden
 2. Hokhmah staat voor Gods Wijsheid via URANUS – Rechts Yang
 3. Binah staat voor Gods Begrip via SATURNUS – Links Yin

 (Da’at – Gods geheime Wijsheid – onzichtbaar via PLUTO) – Gulden Midden

 1. Hesed – staat voor Gods Genade via JUPITER – Rechts Yang
 2. Gevurah staat voor Gods Kracht via MARS – Links Yin
 3. Tif’eret staat voor Gods Schoonheid via de ZON – Gulden Midden
 4. Netzah staat voor Gods Overwinning via VENUS – Rechts Yang
 5. Hod staat voor Gods Pracht via MERCURIUS -Links Yin
 6. Yesod staat voor Gods Fundering via MOEDER MAAN – Gulden Midden
 7. Malkut staat voor Gods Koningschap via MOEDER AARDE – Gulden Midden

The Mother in you, Returns Again

Tijdens de 4e LeMUria LichtCirkel in de Sterrenpoort werden we Opgeroepen om als eersten de samensmelting tussen de Uluru Rock Moeder Rassen Stamboom met de onderaardse Kabbala Levensboom langs de LeMUria Aarde-as op te starten, waardoor de 12 Magische Krachten vanuit de Baarmoeder Bronnen via de 3 Zuilen omhoog konden gaan komen, terug in ons Meridianenstelse, Organen, Bloed en Weefsel.

Kom zelf ook in acie door onderstaande ceremoniële oefening thuis te doen, alleen of in een Groep. 

Om te helpen in Balans te komen, om op je Allerdiepst te kunnen Bezielen, raad ik je aan om de volgende 3 muziek nrs eerst een keer te beluisteren en daarna langzaam mee te gaan doen, want ze werken diep transformerend, gelukzalig gelukmakend!

 1. Luister allereerst naar ‘Return Again‘ van Shania Noll, vertaald:
  Nog een keer terug, nog een keer terug
  Keer terug naar het land van je Ziel
  Keer terug naar wie je Bent
  Keer terug naar wat je Bent
  Keer terug naar waar je Bent

  Geboren en Opnieuw Geboren/li>
 2. De helende ingewijde LeMUria MantraOM CHAKSHUHU’
  Met tekst en uitleg in het volgende document:
  OM CHAKSHUHU
  Deze LeMUria Mantra Healing Song zal je weer helpen  samen te smelten met jouw enige Ware Hogere Schelp Elf Zelf. Ze zal je leren om meer van jezelf te gaan houden, waardoor je alsmaar meer WAARDERING & HOGERE INZICHTEN  via haar zal ontvangen in je YIN – YANG Klankschaal BEKKENGEBIED.
 3. Vervolgens jezelf heel groot makend door allereerst de ’72 verschillende namen van God’ mee te shanten via:
 4. Om daarna jezelf te presenteren als de gematerialiseerde Moedergodin levend op Moeder Aarde met het volgende document: WIJ VIEREN DE TERUGKEER VAN YAHWEH IN HAAR VROUWELIJKE ESSENTIE
 5. Ter afsluiting: Er is best veel moed en geduld nodig om werkelijk tot Verwezenlijking te komen. Hiervoor vraag ik je om je geregeld door de Dalai Lama te laten aanmoedigen via zijn stem en de  LeMUria Mantra ‘Courage’, waarbij hij de ingewijde LeMUria Mantra Om Tara Tutareaan de basis ligt.

li>

GA ZELF VERDER OP ZOEK NAAR DE BETEKENISSEN VAN DE KABBALA DIE JOU HET MEESTE AANSPREEKT, WANT ER ZIJN JOODSE EN WESTERSE INTERPRETATIES DOOR DE JAREN HEEN AAN GEGEVEN.

SCHRIJF ZELF OOK JE EIGEN KWALITEITEN OP ÉN MAAK HIER EEN VERVOLG TEKST VAN OM OP TE SHANTEN.  MAIL ZE GERUST NAAR ME, DAN KAN IK ZE DELEN IN DE WORLD PEACE HEALING CIRCLE – WHATS APP GROEP.

In 2024 zullen de onzichtbare krachten via de Wijsheid van  Da’at via de planeet PLUTO tot ons komen én een omvangrijke hoofdrol gaan spelen in ieders leven, waarna zij vanaf eind september nog 20 jaar de regie zal krijgen voor de Terugkeer van alle TOONAARDEN van onze Goddelijke Moeder
door alle levende gelederen heen op Moeder Aarde. 

Tot slot 

WE HEBBEN ELKAAR VAN HART TOT HART WERKELIJK NODIG OM NOG VEEL MEER VREDES BRUGGEN TE SLAAN

TUSSEN HEDEN EN DE TOEKOMST
TUSSEN ZON, MAAN, STERREN EN MOEDER AARDE
TUSSEN DE ULURU ROCK EN ALLE ANDERE STERRENSTEDEN OP MOEDER AARDE

ZOALS ICI PARIS ISIS, WAAR IK VAN 11 T/M 14 JANUARI WEER EEN SCHITTERENDE AARDEHEALINGREIS NAAR TOE ZAL MOGEN MAKEN – MET OP AFSTAND THUIS  – ONDERSTEUNT DOOR EEN WIJZE LEMURIA STERREN AFGEZANTEN GROEP!

Om op afstand DEEL TE NEMEN, bestel je uiterlijk op 8 januari HIER jouw eigen Bezielende Aardehealing Ticket te  bestellen voor € 55.
Op 9 januari maak ik wederom een aparte
ICI PARIS ISIS Whats App groep aan, waarna ik je via de e-mail weer het een en ander zal toezenden ter ondersteuning, maar niet zo talrijk als de vorige reis, omdat ook de vorige info nog altijd van toepassing is.

TIP: lees ook nog eens mijn vorige berichten, met name de laatste over de Doornkroon van Christus en de overige Relikwiën in
mijn vorige bericht.

TIJDENS DE LEMURIA AARDEHEALING REIS ZAL IK WEER VANAF HEILIGE LOCATIES EN KRACHTPLEKKEN, SAMEN MET SANDRA MINNEE, JULLIE OP DE HOOGTE TRACHTEN TE HOUDEN VIA FOTO’S EN JE DAGELIJKS MEENEMEN IN DE TRANSFORMATIE VAN DEZE PLAATSEN.

Laatste Nieuws

******* OPROEP: Ook de 5e LeMuria Poortdag op 2-2 / Maria Lichtmis / Imbolc komt er met rasse schreden aan. Graag zal ik weer een kleine LichtCirkel van 10-12 uur in mijn Sterrenpoort houden.
Heb je interesse? Laat mij dit dan alvast weten. Of het doorgaat / of er voor jou nog plek is / nadere info en kosten: hoor je dan ná mijn ICI PARIS ISIS LeMuria reis ergens rond 21 januari *******

Gegroet vanuit de Moederschoot van LeMUria,

Maria van der Geest
06 5726 7011

Maria@sterrenpoort.com

www.aardehealing.com
www.moedermaria.nl
www.mariavandergeest.com

Korte video’s fragmenten tijdens mijn reizen, om je in contact te brengen met de energie van juist dié plaatsen – Klik op:
YouTube Sterrenpoort Maria van der Geest

Ter inspiratie & healing – Klik op:
Vimeo Sterrenpoort Maria van der Geest

Ik maak de lezer er tot slot op attent:
Dat de Sterrenpoort en Maria van der Geest nooit aansprakelijk kunnen worden  gesteld voor enigerlei letsel welke voortvloeien uit de toepassing van een aanbevolen product of werkmethoden.
Niets komt in de plaats van een bezoek aan jouw arts / specialist.