De GROOTMOEDERS van ULURU: GEBED vanuit de Eeuwige Stilte

GEBED VANUIT DE EEUWIGE STILTE

 

EEUWIGE STILTE

DIE TEGEN ONS ZINGT

DIE ONS DOORDRINGT, ALLES OVERSTIJGT EN BIJBRENGT

DOOR ONS IN ELKANDER TE SPIEGELEN

ZONDER OORDEEL

 

EEUWIGE STILTE

BEGELEID ONS MET JOUW VURIGE MISSIE

LANGS DE LEMURIAANSE OERWATEREN & LUCHTEN

DAT WIJ DOOR TE SPELEN

MET ALLE AARDSE ELEMENTEN

DE LESSEN OP ONZE LEVENSWEG 

ZULLEN ONT-MOETEN EN INZIEN

 

EEUWIGE INFLUISTERING

BEVLOEI ONS MET JOUW FLUWELEN WIL

ZODAT WIJ ALLES MET RESPECT  AANRAKEN

HELP ONS

 VANUIT ONS HOGER HART
TE LEREN SPREKEN

ZODAT WIJ NIEMAND ONNODIG PIJN DOEN

 

EEUWIGE SCHOONHEID

INSPIREER ONS DOOR TE LEREN OBSERVEREN

ZONDER TE OORDELEN

ZONDER TE KWETSEN

 ZODAT ZELFS NÁ DIT LEVEN

DE ZUIVERSTE 

KLANKEN & TONEN-

VOL LEMURIAANSE WIJSHEID

  NOG NA TRILLEN

TEN BEHOEVE VAN DE TOEKOMST

 

EEUWIGE EENHEID

WANNEER WIJ DAN NA DIT LEVEN VERDER REIZEN

NAAR HET EEUWIGE ALTAAR VAN GOD & GODIN

LAAT ER DAN

 LEMURIA ALS EEN MOEDER GODINNEN AARDE

ZIJN HERBOREN

WAAR ONZE WIJSHEIDS-LEVENSSPIRAAL TOT IN

LENGTE DER DAGEN DOOR ZAL BLIJVEN GROEIEN

IK VRAAG U:

MOEDER LEMURIA & DE HATHORS “WAAKT OVER ALLEN”

ZODAT WIJ NIMMER MEER ZULLEN VERDWALEN!

 

The Grandmothers van Uluru Bless YOU ALL

www.sterrenpoort.com