Overspoel de Aarde met Violet vuur

                        Overspoel de Aarde met Violet vuur

              Saint Germain2 amethyst-lady
                  Saint Germain                  Zadkiël                   Lady Amethist

In naam van het grote IK BEN vraag ik om het licht van duizend krachtige zonnen uit de grote centrale zon en roep ik de engelen van het violette vuur, dierbare Saint Germain, dierbare Aartsengelen Zadkiël en Lady Amethist, Omri Tas, de bestuurder van de violette planeet, aan.
In naam van God, IK BEN die IK BEN!
Doordrenk de Aarde en haar hele evolutie met oneindige golven van violet vuur. Ik vraag om de werking van de Violette Vlam van Transmutatie en de werking van de Wil van God nu en altijd op Aarde een sterker wordende spiraal van Licht en Liefde tot stand brengen.
Ik vraag of alle tweedracht en handelingen op Aarde, die geen afspiegeling zijn van het hoogste licht en de heilige doelen van God, door de kracht van de Violette Vlam op wonderbaarlijke wijze mogen worden gezuiverd en getransformeerd tot onvoorwaardelijke liefde en harmonie, om de Aarde en haar bewoners hun oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk, zoals die was bedoeld, terug te geven.
Violette Vlam, Violette Vlam, o Violette Vlam! Overspoel in naam van God de Aarde, haar mensen en al haar rijken met oceanen en oceanen van violet vuur, net zolang tot elk deeltje van het leven tot goddelijke perfectie is hersteld. Mogen vrede en liefde over de hele Aarde worden verbreid! Dat de Aarde zich blijvend in een aura van volmaakte liefde mag bevinden!
Dat de Aarde zich in een aura van vrede, liefde en vrijheid mag bevinden!
Ik ben dankbaar dat dit nu gebeurt volgens de heilige wil van God!
Amen, dierbaar IK BEN.
aarde vrouw
www.sterrenpoort.com
Met toestemming van www.uitgeverijakasha.nl overgenomen uit boek van Aurelia Louise Jones. ‘De zeven heilige vlammen’