In naam van Moeder Aarde en Moedergodin Shekinah

In naam van Moeder Aarde vraag ik om het licht van duizend krachtige witgouden zonnen uit de grote Centrale Zon en Roep ik alle Hathor engelen op met het oranjeroodroze vurige Venus Licht.
In naam van Shekinah
Doordrenk Moeder Aarde en de eeuwige evolutie met oneindige golven van witgoud en oranjeroodroze Vuur.
Ik vraag om de werking van de witgouden Vlam van Shamballa neer te laten dalen en de werking van het oranjeroodroze Vuur van Opstanding en Onvoorwaardelijke Liefde van Venus.
Om volgens de heilige Wil van God,  voor nu en altijd op Moeder Aarde een alsmaar  sterker wordende spiraal van gebundeld witgouden & oranjeroodroze LiefdesLicht tot stand brengen.
Ik vraag of alle tweedracht en handelingen op Moeder Aarde
Welke geen afspiegeling meer zijn van het hoogste licht en de heilige doelen van Gods Wil
Door de zuiverende kracht van het witgouden Vuur van Shamballa en de oranjeroodroze Lichtstraal van Venus
Op godsvruchtige wijze getransformeerd mogen worden tot onvoorwaardelijke liefde en harmonie
Om zo op Moeder Aarde al haar oorspronkelijke Lemuriaanse  inwoners, de meest volmaakte blauwdruk
Zoals die ooit was voorbestemd, terug te geven.
Laat de sluiers verder worden opgetild, zodat de goddelijke Geest in al haar waarachtigheid, zich kan verenigen met de menselijke ego geleide geest. Doordreng en vervul haar!
Dit vraag ik voor alle Lagere & Hogere Zelven, VERENIG U, namens de geestkracht van Moedergodin Shekinah en Moeder Aarde.
Voor Nu en Altijd.
Amen

www.sterrenpoort.com

Bewaren
Bewaren