Categoriearchief: Ashtatara

In naam van Moeder Aarde en Moedergodin Shekinah

In naam van Moeder Aarde vraag ik om het licht van duizend krachtige witgouden zonnen uit de grote Centrale Zon en Roep ik alle Hathor engelen op met het oranjeroodroze vurige Venus Licht.
In naam van Shekinah
Doordrenk Moeder Aarde en de eeuwige evolutie met oneindige golven van witgoud en oranjeroodroze Vuur.
Ik vraag om de werking van de witgouden Vlam van Shamballa neer te laten dalen en de werking van het oranjeroodroze Vuur van Opstanding en Onvoorwaardelijke Liefde van Venus.
Om volgens de heilige Wil van God,  voor nu en altijd op Moeder Aarde een alsmaar  sterker wordende spiraal van gebundeld witgouden & oranjeroodroze LiefdesLicht tot stand brengen.
Ik vraag of alle tweedracht en handelingen op Moeder Aarde
Welke geen afspiegeling meer zijn van het hoogste licht en de heilige doelen van Gods Wil
Door de zuiverende kracht van het witgouden Vuur van Shamballa en de oranjeroodroze Lichtstraal van Venus
Op godsvruchtige wijze getransformeerd mogen worden tot onvoorwaardelijke liefde en harmonie
Om zo op Moeder Aarde al haar oorspronkelijke Lemuriaanse  inwoners, de meest volmaakte blauwdruk
Zoals die ooit was voorbestemd, terug te geven.
Laat de sluiers verder worden opgetild, zodat de goddelijke Geest in al haar waarachtigheid, zich kan verenigen met de menselijke ego geleide geest. Doordreng en vervul haar!
Dit vraag ik voor alle Lagere & Hogere Zelven, VERENIG U, namens de geestkracht van Moedergodin Shekinah en Moeder Aarde.
Voor Nu en Altijd.
Amen

www.sterrenpoort.com

Bewaren
Bewaren

Oproep uit de Moeder Hathor Bron

mijn-eigen-hathorgodinnebeeld2

Ik roep de engelen Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Haar volledige Zielen Wijsheid, haar Zielendelen en haar Heilige Geest te integreren
Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Haar bij dit integratieproces te mogen bijstaan, begeleiden en  helpen leiden tot de juiste activiteiten om zo volledig geïncarneerd op Moeder Aarde te kunnen staan volgens jou uitgestippelde ZielenPlan
Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
De controle over haar gevoelens en gedachten te herwinnen
deze inzichtelijk te maken, te verduidelijken en waar nodig te stimuleren

Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Alle illusies, die tot uitdrukking komen via gevoelens en emoties, te transformeren en transmuteren tot Zielenwijsheid
Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Haar eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam lief te hebben, te koesteren, te bekrachtigen, te vitaliseren en te genezen van alle opgelopen trauma’s vanuit lafhartigheid & liefdeloosheid
Zodat men kan dienen als een gezond Goddelijk kanaal van Licht & Liefde tussen Hemel & Aarde

Ik, Moeder Maria, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de Heilige Drie-eenheid
Ik, Kwan Yin, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van alle levende wezens
Ik, Moeder Tara, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de heilige Elementen
Ik, Isis, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de Vrede op Moeder Aarde om open en ontvankelijk te zijn voor hercreatie
Ik, Maria Magdalena, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van al onze zielen broeders en –zusters, hier en overal die wachten op hereniging
Ik, Ashtatara, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van alle dolfijnen en walvissen om bruggenbouwster te zijn tussen Hemel & Aarde
Ik, Venus, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de Liefde en Godvruchtigheid

Moeder Hathor: door met ‘Mijn Liefde en Warmte’ de handen in één te slaan, kunnen we de Liefde vanuit Eenheidsbewustzijn op Moeder Aarde, jouw woonplaneet samen herstellen
En onze gezamenlijke droom uit laten komen

Zo waar ik zeg U:
Ik Ben één Hathor Bron vol van Moeder Liefde

Wie mij als een onvoorwaardelijke Moeder Hathor Bron aanvaardt
Wie zich  als een Kanaal van Licht & Liefde opent
Zal vanuit mijn Hathor Moederschoot eeuwig met liefde overspoeld, gesteund en bemind worden

AMEN                                      Klink nu 3x AUM
Ik Groet jullie vanuit de Moeder Bron van al het leven namens mijn zielen zusters Moeder Hathor, Moeder Maria, Kwan Yin, Isis, Maria Magdalena, Venus, Aphrodite, Ashtatare, Moeder Tara
Maria van der Geest
www.sterrenpoort.com