Categoriearchief: Shambhala

12 Transformerende Shambhala Weg Bereidsters

12 Transformerende Aartsengelen
staan ons als Wegbereidsters altijd ter zijde
op Weg naar een Gouden Shambala Toekomst van LeMUria
in EenheidsBewustzijn

Roep hen altijd aan in tijden van nood, onzekerheid, angst en verdriet. OP IEDERE HULPVRAAG WORDT DIRECT GEREAGEERD. JE ZAL KRACHT EN LIEFDE TOEGEZONDEN KRIJGEN.
 

Gabriël – Goddelijke Boodschapster: Zij is de Godinnelijke Inspiratievolle Wijsheid van jouw Heilige Geest.
Haniël – Heilige Strijdster: Zij is de Moederlijke hulp die jou met kracht en moed voortstuwt op Weg naar Totaalbewustzijn.
Jofiël – Heilige Bevrijdster: Zij is een Krachtige Bezielende Wegbereidster, die jou bevrijd van storende hindernissen op Weg naar Verlichting

Metatrona – Hemelse Lerares: Zij is de Moederkracht die jou helpt om Passievol voort te gaan, door haar Magnetische Kosmische Impulsen vanuit de Moeder Melkweg,  tot eenheid af te stemmen met de Elektrische krachten vanuit Moeder Aarde welke haar Tweelingziel Sandalfon in stand houdt.

Michaëlla – Kosmische Leidster: Zij leidt je krachtig bij het ontwikkelen van je eigen nieuwe fijn besnaarde ZielenToon, door het volgen van je eigen Kosmische Hartslag.

Rafaëlla – Heilige Genezeres: Zij is de Vergulde Geneeskracht van Moeder Natuur die jouw Puurheid & Heelheid schenkt.

Raziëlla – Goddelijke Mysteriën: Zij leidt jouw Ziel langs de Mysterievolle Weg, die jou eraan helpt herinneren je Goddelijke Missie op aarde te gaan leven.

Samuëlla – Goddelijke Gids: Zij wil graag in al haar Oprechtheid jouw LevensBegeleidster zijn, op Weg om jouw Zielendoel Godsvruchtig te helpen openbaren.

Sandalfona – Heilige Bewaakster: Dankzij haar warme omhulling transformeert ze jou tot een Goddelijke Drie-Eenheid. Dit doet ze d.m.v. haar transformerende opstijgende Kosmische Licht Spiralen, waarin ze de Elektrische krachten uit Gaia (Moeder Aarde) aantrekt en samenbundelt met de Kosmische Magnetische krachten vanuit de Baarmoeder van onze Zon die door Metatron in stand gehouden wordt.

Uriëlla – Eeuwige Metgezellin: Zij helpt je bij het Openen van je Hartchakra, waarin jouw Juweel rust met nog ontwaakte Geheime Hemelse Coderingen door op vurige wijze alles te ordenen en herschikken tot Goddelijk Drie-Eenheid.

Zadkiëlla – Goddelijke Troosteres: Zij is als een Liefdesstroom vanuit een TroostRijke Bron die ten grondslag ligt aan jouw Ziel en eigen Harte Kracht. Zij transformeert destructieve gedachten en gemoedstoestanden en zet deze om in niet veroordelende Zelf liefde en Harte Kracht.

Zafkiëlla – Heilige Geliefde: Zij vertegenwoordigt het Gouden Shamballa die nu werkelijk onder jouw paralyserende voeten tevoorschijn komt, waar doorheen het Kosmische Witte EenheidsVUUR van de Vader/Moeder/Kind zal gaan Vlammen.

www.sterrenpoort.com

De Grote Aanroep: een universeel gebed in meer dan 50 talen

De Grote Aanroep is een wereldgebed
om het vredesvuur ook in jouw hart te laten ontbranden

Hart vuur van Shambala

Welk geloof je ook aanhangt en in welk land je ook woont, met elkaar zijn we in staat, door de krachten te bundelen, de gebeurtenissen in de wereld positief te beïnvloeden.
Wie de Grote Aanroep gaat gebruiken zal ingrijpende positieve veranderingen in zijn eigen levenshouding en levenswijze opmerken. Zoals een mens denkt, zo straalt ie immers! Wil jij ook meer gaan stralen voor jezelf én voor heling van Moeder Aarde? Gebruik dan deze Aanroep in je dagelijkse gebeden en concentreer je op de woorden door ze bewust uit te spreken.

Het is geen persoonlijke gebed voor alledaagse zaken.
Het geeft uiting aan hetgeen waar we allen als mens diep in ons hart naar verlangen: de behoefte aan licht en liefde, naar het begrijpen van de goddelijke wil en naar beëindiging van alle misstanden in deze wereld.
Dit gebed dringt via alle moeilijkheden, twijfels en vragen regelrecht door tot het denkvermogen en het hart van die Ene in wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben. Die Ene die bij ons zal blijven tot het einde van de tijd zelf en ‘totdat de laatste vermoeide pelgrim zijn weg naar huis gevonden heeft’.
De Grote Aanroep levert sinds jaar en dag al een grote bijdrage om  wereldaangelegenheden te veranderen, maar er blijft nog heel veel te doen voordat het vredesvuur werkelijk in ieder hart weer zal gaan branden.
Het is in meer dan 50 talen en dialecten is vertaald. Het is een instrument van innerlijke kracht, waardoor iedereen die het dagelijks uitspreekt – hardop of in gedachten – mee kan helpen om het Plan Gods op aarde te verwerkelijken. Wie dit gebed gebruikt zal daardoor de totale mensheid en Christus dienen. De Aanroep brengt namelijk bepaalde kern waarheden tot uitdrukking, die alle mensen diep in hun hart aanvaarden:

  • Dat er achter al het gebeuren een intelligentie staat, die wij de naam God geven.
  • Dat er een Goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.
  • Dat een grote individualiteit naar de Aarde kwam en deze Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen, dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het doel, de wil en het Plan van God. Vele religies kennen hem als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi of de Messias.
  • De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

                                                                logo Maitreya

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het denken van God
Stroomt er Licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde neerdaalt

Vanuit het punt van Liefde in het universele Hart van God
Stroomt er Liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richt het Doel de kleine wil der mensen
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen

Vanuit het centrum dat wij de mensheid noemen
Verwezenlijkt zich het plan van Liefde en Licht
en dat het de deur mag
verzegelen waar achter het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen


Achtergrondinformatie over de Grote Aanroep zoals die ooit werd onderwezen door onze broeders & zusters van Licht & Liefde:

Het is één van de grootste gebeden ter wereld en staat gelijk met alle andere uitdrukkingen van geestelijk verlangen en intentie. Het zal veel kritiek uitlokken, maar dat is verder van geen belang. Het goddelijke plan staat voorop.
Meester Djwal Khul verklaart: Enige tijd geleden gaf ik (de Tibetaan) in opdracht van de Christus de Grote Aanroep aan de wereld door. Deze Aanroep werd 1945 door de Christus zelf aan de wereld geschonken en is bestemd om van bijzonder groot nut te worden in het teweegbrengen van bepaalde gebeurtenissen. Deze zijn:

  1. Het uitstorten van liefde en licht door Shambhala – het centrum waar Gods Wil gekend wordt over de mensheid.
  2. Een aanroepende bede tot de Christus om weer in ons allen af te dalen. Deze wederkomst moet niet begrepen worden in de gewone betekenis, want Christus heeft de Aarde nooit verlaten.
  3. Het tot stand brengen van het goddelijke Plan op Aarde wat door de mensheid zelf met bereidheid moet worden uitgevoerd.

Het unieke in verband met de Grote Aanroep bestaat in het feit, dat die Aanroep in werkelijkheid een belangrijke driehoek methode is tot integratie. Het verbindt namelijk:
1             De wil van de Vader -of Shamballa
2             De liefde van de Geestelijke Hiërarchie
3             De dienst van de mensheid tot één grote Driehoek van Energieën.
Deze driehoek zal twee belangrijke resultaten opleveren:
1             Het ‘verzegelen van de deur waar het kwaad verblijft’
2             Het tot stand brengen van het plan van liefde en licht door de macht van God, die door deze Grote Aanroep over de Aarde wordt verspreid.
Het ‘kwaad’ waarnaar verwezen wordt heeft niets te maken met de kwade neigingen en zelfzuchtigheid van de mensheid, want deze moeten zij zelf oplossen. Maar deze kwade krachten zijn een probleem die door de leden van de Hiërarchie zelf ‘verzegeld’ dienen te worden.
Door de Grote Aanroep, gebeden en meditaties kunnen goddelijke energieën worden vrij gemaakt en in de mens tot werkzaamheid worden gebracht en kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld.
De uitwerking van elk gebed of van de Grote Aanroep kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer we in gedachten ons bewust verbinden met al diegenen, die ook de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Je kan vragen aan twee vrienden of vriendinnen, om samen iedere dag in gedachten aan elkaar, de Grote Aanroep te willen uitspreken. Dit kan je gescheiden van elkaar op iedere willekeurige plaats doen en hoeft absoluut niet gelijktijdig te gebeuren. Zo kan de kracht van vele individuen en van kleine groepen worden gebundeld door het gebruik van deze Grote Aanroep, waardoor er een “netwerk” van Licht en Liefde om de aardbol heen wordt gevormd.
Hoe ga je om met de Grote Aanroep

  • Denk iedere dag eerst enkele ogenblikken na over de betekenis van de Grote Aanroep. Tracht tot de diepere zin van de woorden door te dringen. Spreek dan geconcentreerd de Aanroep uit. Visualiseer in gedachte dat door Licht en Liefde een prachtige wereld ontstaat, en hoe deze energieën alle harten en het denken van alle mensen op de wereld doorstralen.
  • Indien men de krachtige uitwerking van een driehoekgroep wenst, vraag dan met twee vrienden een driehoek te vormen. Elke dag verbindt men zich eerst in gedachten met de twee mede driehoek werkers. Visualiseer dan dat de driehoek een deel van het wereldomspannende Licht en Liefde netwerk is. Spreek vervolgens de Grote Aanroep uit, bewust realiserend wat de betekenis ervan is.

logo Maitreya

In het Engelse Glastonbury is het Buddha Maitreya Soul Therapy Centre gevestigd. Een bezoek hieraan schijnt zeer bijzonder te zijn. Kijk alvast maar eens op de website: www.buddhamaitreya.org

glastonbury-front-door-200

Tot slot eindig ik met de betekenis van het Gouden Logo boven aan dit blog. Het is de Buddha Maitreya Shambhala Star & the Symbol of the Incarnated Christ & Shambhala
Ik heb meerder bronnen op internet gebruikt om dit blog te schrijven. Omdat de Grote Aanroep een universeel gebed is, mag het door niemand persoonlijk geclaimd worden.
Het is dus volledig vrij om deze tekst te delen met iedereen.
Maria van der Geest
www.sterrenpoort.com
 

Shambhala herrijst!

Waarom wil ik jullie over Shambhala vertellen? Omdat in de huidige tijd waarin wij leven de heilige bron en oerkrachten van het Gouden Shambhala herboren worden. Hierbij is ons aller steun van harte gewenst.
In 2011 schreef de Center of the Soul (hier volgt een korte samengevatting) De aartsengel Gabriel is de vertegenwoordiger van de stad Shambhala, de stad van de Hemelse Vrede.  In het borstschild van Gabriel zijn de twaalf hiërogliefen verzameld. Zij vormen samen een patroon. Een heilig patroon. De tijd is gekomen dat de twaalf logo’s geactiveerd mogen worden. De engelen werken in op groepen van mensen die bedraad zijn met een deel van dit logo. Steeds twaalf mensen die dezelfde code dragen, maar de codes zijn onderling dusdanig geschakeld dat ze pas op volle kracht kunnen werken als ze allemaal geactiveerd zijn. Zo wordt er ingewerkt op het ontsluiten van de Shamballa – zegels. Twaalf keer twaalf zegels. Die tezamen 144 lichtzegels vormen. Wereldwijd zijn er 144 mensen op aarde die een deel van de Shamballa- code in zich meedragen. Het activeren van de zegels is erg belangrijk.
De gouden stralen van het logo zullen door alles heen dringen. Gevestigde ordes onderuit halen, zaken verschuiven en ordening aanbrengen in de nieuwe systemen. Het wordt steeds duidelijker dat de oude systemen niet kunnen blijven bestaan. De verandering is voluit in gang gezet. Door hun pijnappelklier zal een witgouden lichtdruppel gegoten worden. Deze zal langs het zenuwgestel afdalen tot in de diepste kern van hun wezen.
Dat is het sein.
(klik hier voor het complete bericht van Center of the Soul))

De stad Jeruzalem, van oudsher de bakermat van het Etherische Jeruzalem, wordt op deze wijze opnieuw geboren door een lichtnetwerk in het aardse neer te laten dalen, geregeerd door de Zonnelogos. Ze versmelten met elkaar.
In de tempel van Salomon in Jeruzalem was men reeds op de hoogte van deze oerkrachten. Dit naar voorbeeld van de Atlantische Hoge Priester(ressen). Zij droegen, als ze de tempel naderden en in liepen, altijd gewaden met 12 verschillende edelstenen verbonden aan de verschillende Shambhala zegels (later verwijzend naar de stammen van Israël).
borstplaat Hogeprister met 12 edelstenen
Foto: Borstschild met 12 Salomonszegel stenen van een Hoge Priester
De verhoogde oorspronkelijke Elohim Stralen zijn in 2015 onder ons op aarde neergedaald, waaronder de gouden, magische en kristallijnen Stralen.
Wat is de betekenis van Shambhala?
Shambhala is een mythisch heilig koninkrijk, een magisch lichtrijk met daarin de lichtstad Kalapa, wat “juweel in haar hart” betekent. Shambhala ligt ergens achter de Himalaya waar absolute vrede heerst en van waaruit spirituele leraren van de Witte Broederschap de aarde besturen. Men spreekt over Wijze meesters, rijdend op witte paarden, die in een verborgen rijk verblijven ergens in het Siberische Altai gebergte of in de Gobi woestijn tussen hoog besneeuwde bergen en omzoomd door rivieren.
Altai_oude_kaart
Van bovenaf gezien heeft het de vorm van een gigantische lotus. In gezangen en volksverhalen van Mongolië en Tibet komt het zo vaak voor dat men vermoedt dat het écht ergens bestaat op aarde. In het esoterische Tibetaanse boeddhisme wordt het een paradijselijk land genoemd waar bijna alleen onsterfelijke mensen wonen. Vanaf de 7e eeuw wordt dit land door hen Shambhala genoemd.
Volgens overleveringen ligt dit mythische land voorbij de horizon, achter de regenboog of beneden onze voeten in de aarde. Ooit had het volgens zeggen een echt geografisch gebied op de planeet aarde, maar op een gegeven moment werd het onzichtbaar. Het kwam in een etherische dimensie die niet zichtbaar is aan de oppervlakte van de aarde. Normaal gesproken kunnen de meeste mensen dit etherische rijk niet waarnemen met hun fysieke ogen, want het ligt op de rand van het onzichtbare. Het ligt in een andere werkelijkheid, maar men kan er wel mee verbonden zijn.
Vanuit Shambhala begeleiden de Wijze Meesters de aardebevolking, door hoge geestelijke energieën in te stralen.
Het Pad naar Shambhala is een pelgrimage van de ziel naar een plaats van onvoorwaardelijke liefde naar het hart, waar de sleutel tot de Bron van Geluk te vinden is. Want Shambhala is het zuiverste land op deze wereld. Een land dat alleen toegankelijk is voor mensen die zuiver van geest zijn en in harmonie met hun medemensen en de natuur leven, vanuit het bewustzijn dat we allen één zijn in verbondenheid. Het wordt door priester-koningen bestuurd en is alleen toegankelijk voor hen die door deze volmaakte Wijze Meesters geroepen worden.
Van degene die er ooit uitgenodigd zijn in hun dromen, visioenen of uittredingen staat geschreven dat Shambhala lijkt op een open Lotusbloem met 32 bladeren. Op ieder bloemblad liggen steden en in een ring van lotusblaadjes liggen er nog eens steden omheen. De paleizen zijn versierd met juwelen, tinkelende belletjes en regenbogen. Iedereen die in Shambhala aan iets denkt krijgt het terstond. Er heerst een volmaakte vrede en er is geen verschil tussen jou en mij. Ze worden voortdurend gevoed door geestelijke zegeningen. De bewoners worden op miraculeuze wijze geboren en komen dus niet uit de moederschoot. Men bevindt zich buiten het Wiel van de Tijd, ook wel Kalachakra genoemd, een verlichte Godheid.
In een reisgids uit de tijd van Mongoolse vorsten van vóór de 13 eeuw, waarvan de schrijver onbekend is, staat zelfs een echte routebeschrijving naar Shambhala.
Altai gebergte
Op velerlei wijzen op de wereld zijn er godsdiensten en stromingen die vanuit een ver verleden zich reeds bezig hielden met de vraag hoe ze Shambhala konden bereiken. Zoals de Siberische sjamanen in het Altai gebergte, die dit geheime rijk Belovodia noemde: Het Land van de Witte Wateren. Maar ook een oud-slavisch kerkgenootschap van orthodoxe christenen die altijd al geloofden dat er een ondergrondse stad was, gingen hier naar op zoek tot ze vervolgd werden door de Russische Tsaren. Nu woont nog een deel van hen in grote afzondering in de wouden van het Altai gebergte en leven de legendes weer opnieuw op onder de bewoners. Voornamelijk doordat er 3 bevroren mannen en vrouwen mummie ’s zijn gevonden. Na deze vondst vonden er allerlei verstoringen plaats in de natuur en men gaf de schuld dat het openen van het graf van deze oude ijsmummies hier aan ten grondslag lag.
Een belangrijke godsdienst waar Shambhala heden ten dage een grote rol in speelt is de leer van het Boeddhisme, die stelt: De mens ontkomt niet aan ziekte, verdriet, honger en dood tenzij hij zijn begeertes en gehechtheden opgeeft. Voor de Tibetanen geldt, die Shambhala willen bereiken, dat ze het proces van spirituele zuivering moeten doorlopen, het loslaten van karma en blokkades verbonden met de chakra’s, waardoor ze herboren worden. De Kalachakra Tantra is zo’n zuiveringspad bestaande uit Drie Wielen van Tijd: het innerlijke wiel, het uiterlijke wiel en het andere tijdswiel.
Kalachakra wiel
Door zich met de Godheid Kalachakra te vereenzelven en daarop met de godin Visamata te versmelten, verwerft de mediterende het bewustzijn van een Boeddha, een leeg of non-duaal bewustzijn. Om tot slot geïnitieerd ofwel bekrachtigd te worden met deze energie, gaat men door een 12 daags initiatie proces.
De Dalai Lama is wereldlijk en geestelijk de spiritueel leider van het Tibetaanse volk en de Panchen Lama wordt beschouwd als de spiritueel leermeester. De Tibetanen geloven dat de Panchen Lama in een vorig leven de priester-koning van Shambhala is geweest en zien hem als de ambassadeur van Shambhala. Hij wordt dan ook gezien als degene die het paspoort kan verstrekken tot toetreding van Shambhala.
De 6e Panchen Lama, Lobsang Palden Yeshe (1737-1780) schreef op verzoek van hen die op zoek waren naar Shambhala een mystiek boek dat als gids moest dienen met cryptische ‘routebeschrijvingen’. Hierin stond ook een: “Het Shambhala gebed” voor pelgrims op weg naar het zuivere Land.
Het Shambhala-gebed
Hulde aan de vriendelijke spirituele Meester.
Die onafscheidelijk één is met de Kalachakra.
Degene die de staat van het lege lichaam heeft bereikt.
En in de grote, onveranderlijke zaligheid verkeert die alle voortreffelijkheden bezit;
In voortdurende omhelzing met de prachtige dharmadhata* geliefde.
Ten noorden van India ligt het fabelachtige land Shambhala.
Met daarin de stad Kalapa, het juweel in haar hart. Daar, in het centrum, gezeten op een troon versierd met edelstenen, rijdend op een magisch vliegend paard, bevindt zich de toornige Houder van het Wiel.

Ik roep hem, de belichaming van de Drie juwelen*. Treed naar voren met uw wapen van ondoorgrondelijke wijsheid; dood elke waan in mij, en mijn gewoonte om te grijpen naar een zelf, als zou dat werkelijk bestaan.

Zegen mij, opdat ik u mag aanschouwen in Shambhala, het land waar uw toegewijden op een wijze manier worden rondgeleid; en wanneer de tijd om de barbaren te temmen; moge u mij dan binnen in uw cirkel bewaren.
Zou ik sterven voor het bereiken van de verlichting;
Moge u mij dan binnen in uw cirkel bewaren.
Zou ik sterven voor het bereiken van de verlichting;
Moge ik dan herboren worden in Shambhala, in de stad Kalapa,
En het grote geluk hebben om de honing te proeven van de sublieme leringen van de Kalkin Meesters.

Moge ik de voltooiing bereiken van de non-dualistische boodschap der twee yogische stadia van tantrische beoefening,
zoals onderwezen door Guhyasamaja, Yamantaka, Heruka Chakrasamvara en Kalachakra;
moge ik in dit huidige levensbereik de verwerkelijking beleven van het Heldere Licht, en het illusionaire lichaam in een perfecte verbinding, of het lege lichaam samengevoegd met de ultieme zaligheid.
*Ongeconditioneerde waarheid
*De Boeddha; de Dharma=het woord van de Boeddha; de Sangha=de spirituele gemeenschap of vriendenkring
[contact-form-7 404 "Not Found"]